Service til erhverv

Forhandlermaterialer og guides

Access partner materials, guides, download manuals & product datasheets, POS-material, SoMe-packages, high-resolution + web images ect.
vandpartner-team vandpartner-team

Downloads, documentation, guides, manuals ect.

bwt vand

Vælg din branche herunder og find produk­t­ma­te­ri­aler til de BWT produkter, som du og din forret­ning forhandler.

Choose your industry below and access all the relevant BWT product materials for your business.

Træning og kurser

Deltag på et BWT kursus og bliv klogere på alle fordelene ved BWT vand

Vi tilbyder gratis træning og kurser, for at klæde dig ekstra godt på som forhandler af BWT produkter.

Vi har forskel­lige kurser bl.a. med fokus på produk­t­nyheder, instal­la­tion og opstart af BWT speci­fikke produkter samt intro­duk­tion og guide til vores helt nye digi­tale part­n­er­kon­cept og point-​​system. 

Få over­blik over kommende kurser og temaer og tilmeld dig via linket.

Perla perla
VVS Træning | Intro­duk­tion til BWT Perla og BWT Partner​koncept
Lær alt om det nye intelligente blødgøringsanlæg - BWT Perla samt vores nye BWT Partnerkoncept, der er fuld af fordele for dig som installatør.
webinar-seminar seminar-webinar-vand
WEBINAR | Lær alt om vores nye kategori: Vandfiltre til vandhanen
Hvordan får man egentlig det bedste ud af sit vand?

BWT Partnerportal - din digi­tale plat­form

Et helt nyt BWT part­n­er­kon­cept

I den nye part­ner­portal kan du bl.a. regi­strere produkter og optjene BWT Point

Vores nye part­n­er­kon­cept er helt unikt, og du kan, som VVS'er, blive en del af det alle­rede i dag! Konceptet tager samar­bejdet mellem BWT, dig som instal­latør og slut­kunden til et helt nyt niveau med en masse fordele vha. en digital plat­form. På www.pro.bwt.dk finder du part­ner­por­talen som kan give dig adgang til fjern­di­ag­nose af kundens BWT anlæg, produkt­re­gi­stre­ring, BWT point og meget mere.

I den nye part­ner­portal kan du regi­strere BWT produkter med en produkt­kode. Ved at regi­strere de produkter du sælger og instal­lerer, optjener du point i part­ner­por­talen, som du senere kan indløse. Part­ner­por­talen er direkte forbundet til det produkt, som kunden regi­strerer i BWT@Home app.
Gå til BWT Partnerportal
Pro Portal