Vandets vej

BWT VAND

Globale vandreserver

Set fra rummet er Jorden et imponerende syn med 75 % af vores planet er dækket af vand – i væske, gasform, og frossen form. Det er dette afgørende element i livet som adskiller Jorden fra alle andre planeter i vores solsystem
Men denne tilsyneladende overflod er vildledende. Omkring 97 % af Jordens vandressourcer er saltvand. En væsentlig del af ferskvands reserver er fanget i de polar isens kapper og gletschere, og kun 0,649 % af alle vand ressourcer kan anvendes som drikkevand.

Ifølge UNO’s beregning forventes verdens befolkningen at stige fra cirka 6,6 milliarder mennesker i dag, til 9,2 milliarder mennesker i 2050. Det gennemsnitlige vandforbrug per indbygger ligger i dag på 625 m³ per år, dog forventes det at stige kraftigt.

På globalt plan er der mere end en milliard mennesker der ikke har adgang til rent drikkevand. På 25 år vil op til 6 milliarder mennesker opleve vandmangel på grund af dårlig hygiejne. Selv Europas naturlige vandressourcer bliver sat under stigende stress. Vandstress opstår når en mængde af vand der anvendes, overstiger tilgængeligheden. I Østrig er det kun 3 % af den samlede vedvarende vandforsyning der udvindes årligt – Vi lever derfor i et sandt vandparadis. Derimod, Bulgarien og Belgien for eksempel, lider af vandstress fordi de bruger 55 % og 41 % årligt af den vedvarende vandforsyning.

Vandets kredsløb

Mængden af vand er konstant med cirka 1386 milli­oner m3 af vand i evig bevæ­gelse. Gennem solstrå­ling, som omdanner flydende vand til vand­damp, der fordamper fra land- og vand­over­fladen. Luft­fug­tighed gemt i vege­ta­tionen frigives også i luften (evapo­tran­spira­tion). Med stigende tempe­ra­ture kan luften absor­bere stigende mængder vand­damp, som er grund­laget for vand­cy­klussen.

Tempe­ratur  Lagrings­ka­pa­citet af vand­damp i luften 
 0 °C  4,48 g/m³
 10 °C  9,4 g/m³
 20 °C  17,1 g/m³
 30 °C  >30,4 g/m³
 45 °C  65 g/m³

Vand­dampen i atmos­færen konden­serer i dråber af vand. Fra disse, dannes der skyer og i sidste ende vil der falde regn. Det er afgø­rende for vores over­le­velse at en del af vandet der fordamper fra ocea­nerne, igen falder som regn og sne på jorden, der fylder vores floder, vander jorden og fylder grund­vands­de­po­terne


Fakta om menne­skets basale behov for vand

  • Et menne­skes daglige behov for vandind­ta­gelse er ca. 1-2 liter
  • En gennem­snitlig dansker forbruger cirka 100-​120 liter I vand i døgnet – bl.a. til at drikke, bade, lave mad, vaske op, samt boli­gop­varm­ning.
  • Den menne­ske­lige orga­nisme inde­holder 50-60% vand
  • Et menneske kan over­leve optil 40 dage uden mad, men ofte ikke længere end 4 dage uden vand.
  • I følge WHO (World Health Orga­ni­sa­tion), dør 5 milli­oner menne­sker hvert på grund af foru­renet drik­ke­vand.

Vores globale vand­re­server er begræn­sede og UNO esti­merer at verdens­be­folk­ningen er steget til 9,2 milli­arder i 2050 og med et gennem­snitlig årligt forbrug på 625 m³ per verdens­borger, vil vores vand­for­brug fort­sætte med at stige. På verdens­plan har mere end en milliard menne­sker ingen adgang til rent drik­ke­vand. Om 25 år vil op til 6 milli­arder opleve mangel på vand på grund af dårlig hygiejne. Selv Europas vand­re­server vil blive presset.


Visit your local website

Stay on this website