Hvad er sprøjtegifte og hvorfor ender de i dit drikkevand?

sprøjtegift, vand, vandfilter, mor, søn
sprøjtegift, mor, søn, vand, vandfilter
Grund­vandet i Danmark er som udgangs­punkt noget af det bedste vi har. Desværre opdager man flere tilfælde af spor af sprøj­te­gift, der vil foru­rene vores dyre­bare drik­ke­vand i takt med de siver ned i jorden.
.

Hvad er sprøj­te­gifte og hvordan havner de i drik­ke­vandet?

Sprøj­te­gifte går under fælles­be­teg­nelsen "pesti­cider". Sprøj­te­gifte findes i flere former for jord­brug, herunder ukrudt­fjer­nere, men også i maling og træbe­skyt­telse. Nogle sprøj­te­gifte er godkendte, mens andre er blevet ulov­lige med tiden. Og her har vi problemet. Det drik­ke­vand, du tapper fra din vand­hane er ofte mellem 20-​300 år gammelt, når det bliver pumpet op af jorden og ført videre til din husstand. Derfor kan sprøj­te­gif­tene man finder i dag, alle­rede være ulov­lige, da det er over 30 år siden pesti­cidet blev brugt. Dog kan selv godkendte sprøj­te­gifte, der burde være nedbrudt på markerne havne i dit grund­vand. Nye fund af sprøj­te­gifte dukker desværre forsat op.

Hvad gør vandværkerne ved fund af sprøjtegifte?

Dit drik­ke­vand frem­stilles af grund­vand, der pumpes op fra under­grunden. Herefter bliver vandet normalt iltet, inden det sendes ud til din vand­hane. I Danmark beskytter vi vores grund­vand mod foru­re­ning frem for at rense det, da grund­vandet fra begyn­delsen formodes at have en accep­tabel drik­ke­vand­skva­litet. Efter flere fund af sprøj­te­gift, er vand­vær­kerne nu pålagt at screene for væsent­ligt flere pesti­cider i grund­vandsover­våg­ning. (Kilde: mst.dk) Udfor­dringen med pesti­cider/sprøj­te­gifte er antallet af stoffer – der findes nemlig hund­redvis af pesti­cid­stoffer. Vand­vær­kerne skal vælge speci­fikt hvilke pesti­cid­stoffer, som vandet i området skal analy­seres for. Du kan kontakte dit lokale vand­værk, der kan give dig infor­ma­tion om hvad der måles for og hvilke værdier, som er målt i dit vand.

 

Tanken om sprøj­te­gift i vores drik­ke­vand pirrer ikke just til lysten om at drikke eller servere vandet for vores nærmeste – hvad end det er små eller store mængder, der er tale om.

Sæt et vand­filter på vand­hanen og minimér risi­koen for sprøj­te­gifte

Drømmer du også om bekym­rings­frit drik­ke­vand? Det kan du få med et BWT vand­filter, der instal­leres direkte på din vandhane. Filtrene består af en højty­dende blok af aktivt kul, der er en effektiv metode til at mini­mere mængden af pesti­cider i drik­ke­vandet. Faktisk har aktivt kul været en aner­kendt vand­be­hand­lings­me­tode i mange år.

Ved at montere denne type vand­filter på din vand­hane, sørger du for at mini­mere risi­koen for sprøj­te­gift, men også bakte­rier og mikro­p­last fjernes fra ­vandet. Mængden, der fjernes, afhænger af den speci­fikke vand­filtertype, du vælger.

aqa drink, pige, vandfilter
aqa drink, pige, vandfilter

Læs mere om vores vand­filtre

BWT aktivt kulfilter AC100

 • Fjerner uønskede pesti­ci­dre­ster
 • Forbedrer smagen i dit vand ved at redu­cere smags- og lugt­for­styr­rende stoffer
 • Efter­lader vandet sundt og smag­fuldt
 • Et bedre alter­nativ til flaske­vand da filtret bidrager til mindre plastik i miljøet
 • Kan benyttes sammen med et blød­gø­rings­anlæg
650 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, ac100, aktivt kulfilter

BWT bakterie- og aktivt kulfilter TC200

 • Redu­cerer pesti­cider, bakte­rier og klor
 • Fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet
 • Opti­merer kvali­tetet af dit drik­ke­vand
 • Bidrager til mindre plastik i miljøet

1.498 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, tc200, bakteriefilter

BWT THERO 90PRO anlæg

 • Opnå det reneste vand
 • Omvendt osmose tekno­logi
 • Redu­cerer sprøj­te­gifte, ting­me­taller, orga­niske stoffer, vira, mikro­p­last, baktie­rier og kalk i vandet
 • App-forbindelse via bluet­ooth giver kontrol og over­blik over vandets kvalitet

10.995 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, thero

Visit your local website

Stay on this website