6 gode råd til dig, som over­vejer et blød­gø­rings­anlæg

kalkfrit vand, 6 gode råd, gode råd, bwt vand
Blødgøringsanlæg
Når du først har fået instal­leret et blød­gø­rings­anlæg, passer anlægget stort set sig selv. Men forud instal­la­tionen, er der enkelte ting, som du skal være opmærksom på. Vedli­ge­hol­delsen også vigtig, når anlægget er i kontakt med dit drik­ke­vand. Vi har samlet nogle gode råd, som klæder dig godt på til daglig­dagen med et BWT anlæg.
.

Her er vores bedste råd til dig, som ønsker kalkfrit vand

1. Vælg dit anlæg efter behov og ikke efter husstan­dens stør­relse

Du er træt af kalk. Nu skal du bare vælge anlægget. Alle vores BWT anlæg leverer silke­blødt BWT vand, så hele dit hjem beskyttes mod kalk. Men inden du vælger anlægget, skal du over­veje én ting. Kan du undvære blød­gjort vand under rege­ne­re­ring? Eller.. Vil du have blød­gjort vand under rege­ne­re­ring? Har du badebar, spabad eller rains­hower? Så skal du måske vælge AQA life eller Perla.

Når blød­gø­rings­an­lægget ikke kan optage mere kalk, fore­tager det auto­ma­tisk en rege­ne­re­ring vha. en salt­op­løs­ning. Rege­ne­re­ring sker efter behov og ikke efter tids­indstil­ling. Dette for at udnytte kapa­ci­teten og skåne miljøet mest muligt. AQA life og Perla leverer altid blød­gjort vand. AQA basic og Perla Home leverer ikke blød­gjort vand under rege­ne­re­ring. Rege­ne­re­ringen tager mellem 25-45 minutter afhængig af hvilket anlæg du vælger.

2. Har du plads til dit nye BWT anlæg?

Vores anlæg har forskel­lige mål og skal kunne tilgås i forbin­delse med både service og salt­på­fyld­ning. Derfor skal du påregne plads til at kunne komme rundt om anlægget fra alle sider.

Ud over place­ring af anlægget, spiller anbrin­gelsen af slan­gerne også en væsentlig rolle for en korrekt instal­la­tion. Anlægget skal nemlig kunne placeres, så der kan være fald på både afløbs­slangen og især over­løbs­slangen. Over­løbs­slangen sidder nemlig direkte på salt­karret. Her er der intet natur­ligt vand­tryk.

Hvis der ikke er fald på over­løbs­slangen, kan vandet risi­kere at løbe ud via anlæg­gets låg, hvilket i værste tilfælde kan risi­kere en vand­skade. BWT Perla og Perla Home har indbygget vandalarm. Læs mere om vores vandalarmer her.

Wasserenthärter im Keller
Wasserenthärter im Keller
3. Gulv­af­løb eller AQA stop Wireless?

Et blød­gø­rings­anlæg kræver både strøm og afløb. Af­løbet giver anlægget mulighed for at komme af med skyl­le­vandet efter rege­ne­re­ring. Et blødgøringsanlæg kræver også at du sikre installationen mod eventulle ækager eller vandskader. Dette kan gøres på to måder.

1. Ved at etablere et gulvafløb i rummet, hvor blødgøringsanlægget installeres.
2. Ved at tilkøbe en styringsenhed (AQA stop Wireless), som via sensorer kan lukke for vandtilførelsen, i tilfælde af fugt/vand.

4. Derfor skal VVS'eren etab­lere et bypass
Ved instal­la­tion af dit nye BWT anlæg, skal din VVS-instal­latør også sørge for at montere et bypass på vand­rø­rene til anlægget.

Et bypass giver dig mulighed for at lukke for vandet til anlægget, f.eks i forbin­delse med service, og stadigvæk have vandtil­førsel andre steder i dit hjem.

5. Hold styr på hygiejnen i drik­ke­vandet

Et blødgøringsanlæg kræver påfyldning af salt for at kunne optage og fjerne kalk. Du kan gøre din hverdag lettere ved at tegne et saltabonnement. Med et saltabonnement slipper du for at skulle huske på at bestille salt i tide, og derudover sparer du fragten.

Uanset hvilket anlæg du vælger så er der styr på hygiejnen. Vælger du enten AQA basic eller AQA life anbefaler vi at du anvende Sanitabs. Sanitabs renser og desinficerer saltbeholderen, hvilket sikrer en optimal hygiejne i dit blødgøringsanlæg. Derudover anvendes desinfektionsmidlet Dioxal én gang om året for at opretholde en høj kvalitet og sikkerhed i dit anlæg.

Vælger du et BWT Perla anlæg skal du bruge Perla Tabs, der er specielt udviklet til anlægget. Der medfølger også en IOCLEAN rengøringstablet, der skal bruges til et rutinemæssigt vedligehold af anlægget hver 6. måned. 

Perla Tabs
Perla Tabs
6. Tjek om anlægget er godkendt til drik­ke­vand
Blød­gø­rings­anlæg fra BWT er alle DVGW-godkendte og må dermed anvendes til drik­ke­vand. DVGW-ordningen er en høj stan­dard med løbende kontrol for at sikre, at produk­terne konstant lever op til kravene.

BWT blød­gø­rings­anlæg

Alle vores blødgøringsanlæg er godkendt til drikkevand.

BWT’s blød­gø­rings­anlæg instal­leres lige efter vand­må­leren og leverer kalkfrit vand til hele hjemmet. Anlæg­gene fås i flere forskel­lige stør­relser. Hvilket anlæg du skal vælge afhænger i høj grad af husstan­dens vand­for­brug samt forbrugs­møn­ster.

BWT PERLA er perfekt til dig, der:

 • Bor i parcelhus, villa ell. lign.
 • Ønsker BWT vand døgnet rundt
 • Har et højt vand­for­brug
 • Bruger vand flere steder af gangen
 • Har en pool, spabad eller et stort badekar
 • Vil beskytte dit hjem mod vand­skader
 • Ønsker ekstra sikker­heds­funk­tioner, fx feri­e­til­stand
 • Elsker app-styring

Ydelse: 53 liter/min. Dimen­sioner: 80 x 40 x 51 cm.

Kalkfrit vand 24/7 og beskytter dit hjem mod kalk og vand­skader.

Pris: 38.220 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Bestil tilbud
BWT Perla

BWT PERLA Home er perfekt til dig, der:

 • Bor i parcelhus, villa ell. lign.
 • Kan undvære kalkfrit vand om natten, hvor anlægget rege­nerer
 • Har et mindre vand­for­brug
 • Har en almin­delig eller vand­be­spa­rende bruser
 • Har en pool, spabad eller et stort badekar
 • Vil beskytte dit hjem mod vand­skader
 • Ønsker ekstra sikker­heds­funk­tioner, fx feri­e­til­stand
 • Elsker app-styring og digi­tale løsninger

Ydelse: 28 liter /min. Dimen­sioner: 80 x 40 x 51 cm.

Rege­nerer om natten. Beskytter dit hjem mod kalk og vand­skader.

Pris: 31.238 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Bestil tilbud
BWT Perla

BWT PERLA Seta er til dig, der:

 • Bor i en ejendom med 6-8 lejlig­heder og sammen med dine naboer ønsker BWT vand
 • Ønsker kalkfrit BWT vand døgnet rundt og til alle beboere
 • Vil beskytte ejen­dom­mens instal­la­tioner mod kalk
 • Vil spare penge på ejen­dom­mens drifts­budget

Ydelse: 50 liter /min. Dimen­sioner: 80 x 40 x 51 cm.

BWT PERLA Seta er velegnet til ejen­domme med 6-8 lejlig­heder

Dette anlæg inde­holder en større filter­masse pr. kolonne og kan derfor yde mere blød­gjort vand i peri­oder med spids­be­last­ning, eksem­pelvis om morgenen, hvor flere går i bad. Det gør anlægget særdeles velegnet til ejen­domme. Anlægget beskytter hele ejen­dommen mod kalk.

Pris: 41.344 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Bestil tilbud
BWT Perla

AQA life er til dig, der:

 • Har flere bade­væ­relser og bruger dem samtidig
 • Har en bruser med et stort vand­for­brug som fx rains­hower­bru­sere
 • Har et stort badekar eller spabad
 • Ofte bruger vand fra flere vand­haner eller brusere på samme tid eller i forlæn­gelse af hinanden
 • Ønsker blød­gjort vand 24/7

Ydelse: 30 liter /min. Dimen­sioner: 60 x 41 x 51 cm

Ideel til den store familie med et større vand­for­brug. Et anlæg der kræver lidt mere plads end AQA basic. Silke­blødt BWT vand 24/7.

Pris: 27.863 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Bestil tilbud
AQA Life Cyber

BWT AQA basic er til dig, der:

 • Kun bruger ét bade­væ­relse ad gangen
 • Har en almin­delig eller vand­be­spa­rende bruser
 • Sjæl­dent bruger vand fra flere vand­haner eller brusere samtidig
 • Kan undvære blød­gjort vand under rege­ne­re­ring
 • Har begrænset med plads

Ydelse: 26 liter /min. Dimen­sioner: 53 x 29 x 50 cm

Til fami­lier med op til fire personer. Et kompakt anlæg, der kan stå i de fleste under­skabe. Leverer ikke blødt vand under rege­ne­re­ring.

Pris: 17.353 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Bestil tilbud
AQA Basic Weichwasseranlage 1280 1280

Du får ekstra tryghed når du vælger BWT

Vink farvel til bekym­rin­gerne med en gratis tryg­heds­af­tale

Hos os er din tryghed og et højt servi­ce­ni­veau i fokus. Derfor tilbyder vi forskel­lige fordele, når du bliver den heldige ejer af et BWT anlæg. Først og frem­mest, giver vi dig 2 års gratis Tryghed Premium aftale, når du regi­strerer dit anlæg. Læs mere om vores tryg­heds­af­taler her. 

 

Lands­dæk­kende netværk af dygtige BWT servi­ce­tek­ni­kere

Med vores mange års erfa­ring og kompe­tente fagfolk inden for vand­be­hand­ling, er vi ikke bare endnu en leve­randør af blød­gø­rings­anlæg - vi kender til vand. Vi har et lands­dæk­kende netværk af egne BWT servi­ce­tek­ni­kere, så vi er altid i nærheden af dig.

Customer service
Service

Vejled­ninger & Spørgsmål

Down­loads og guides

For at gøre det nemt for dig har vi samlet vejled­ninger, manu­aler, guides og bruger­vi­deoer på alt fra ”Tips til dig med et nyt blød­gø­rings­anlæg” til ”Sådan vedli­ge­holder du dit anlæg” og meget mere.

Ofte stil­lede spørgsmål

Vi har samlet svarene på de spørgsmål, som vores kunder ofte stiller. Du vil blandt andet kunne finde svar på spørgsmål om vand­kva­litet, anlæg, garanti, service og tryg­heds­af­taler.

water hardness test
water hardness test

Fik du også læst ...

Visit our international website

Stay on this website