BWT vand i boligen

Bor du i lejlighed?

Hvis du bor i leje-, ejer- eller andelslejlighed, kan du også få glæde af kalkfrit vand.
lejlighed lejlighed

Silke­blødt BWT vand i lejlig­heder

bwt vand

Du kan godt få BWT vand i din lejlighed

Hvis du bor i leje-, ejer- eller andelslejlighed, kan du også få glæde af kalkfrit vand. Dog er det som regel ikke muligt at få et lille blødgøringsanlæg kun til én lejlighed. I stedet installeres et større anlæg, som leverer kalkfrit vand til alle lejligheder i hele ejendommen. Det betyder, at det ikke kun er dig, men alle beboerne i ejendommen der vil kunne nyde kalkfrit vand.

En af de primære fordele ved kalkfrit vand er, at du kommer til at spare penge på varmebudgettet. Energiforbruget i ejendommen vil nemlig falde, til glæde for alle.

Sådan får du et kalkfrit hjem, hvis du bor i lejlighed

 

I de fleste lejlig­heds­kom­plekser findes bebo­er­de­mo­krati. Det betyder at du, som beboer, har indfly­delse på forhold omkring ejen­dom­mens vedli­ge­hol­delse, forny­else og forbed­ringer.
Det betyder at du kan henvende dig til besty­relsen med et forslag om at få kalkfrit vand i ejen­dommen.

 

Nedenfor kan du få et over­blik hvad du skal, alt efter hvilken type af beboer du er.

lejlighed

Er du lejer i en bolig­for­e­ning – både privat og almen

Da blødgøringsanlægget kommer til at gælde for hele ejendommen, skal du som lejer henvende dig til bestyrelsen i din afdeling med forslaget om kalkfrit vand.

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til beboermøde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i det kommende år. Det er hér, at blødgøringsanlæg for kalkfrit vand skal være på dagsordenen.

Ejer du selv lejlig­heden – både andels-​ og ejer­for­e­ning

Bor du i andels- eller ejerlejlighed, skal du typisk henvende dig til andels- eller ejerforeningens bestyrelse med forslaget om kalkfrit vand, som herefter kan tages op til afstemning på beboermødet.

Hør mere om forde­lene ved silke­blødt BWT vand

bwt-video-bloede-haandklaeder
bwt-video-bloede-haandklaeder
Hør om sæbeforbrug og bløde håndklæder med BWT vand i huset.
bwt-video-fliser-klinker
bwt-video-fliser-klinker
Hør om fordelene ved fliser og klinker med BWT vand.

Bor du i hus?

Så er du nok interesseret i et af vores mindre kompakte blødgøringsanlæg; BWT PERLA-serien, AQA life eller AQA basic.

Gå på opdagelse i et univers af kalkfrie fordele

Mangler du nemme tips til rengøringen? Higer du efter effektive råd til en kalkfri hverdag uden besvær? Eller er du blot på jagt efter overraskende viden om BWT vand, kalk og alle fordelene?
Gå ikke glip af vores bedste artikler, hvor du er garanteret viden, tips og tricks til dig og din hverdag

Visit our international website

Stay on this website