Alter­na­tiver til blød­gø­ring: Det skal du være opmærksom på (og 3 tips til at vælge rigtigt)

spar-co2-drik-lokalt-vand-fra-hanen
spar-co2-drik-lokalt-vand-fra-hanen
Der findes efterhånden flere alternativer til blødgøringsanlæg. Som med alt andet er der fordele og ulemper ved dem. Se her, hvad alternativerne til et blødgøringsanlæg er – og hvad de betyder for dit vand.
.

Der findes forskel­lige løsninger, når du gerne vil slippe for kalk­af­lej­ringer i dit hjem. Fælles for flere af dem er, at de kalder sig ‘kemifri alter­na­tiver til blød­gø­ring’ eller ‘blød­gø­ring uden kemi’.

Men lad os holde tungen lige i munden:

Blød­gø­rings­anlæg bruger som udgangs­punkt ikke ‘kemi’.

Et blød­gø­rings­anlæg bruger ionbyt­nings­prin­cippet, hvilket vil sige, at anlægget bruger salt til at fjerne kalk fra vandet i en naturlig proces.

Dernæst er vi nødt til at tale om, hvad ‘kemi’ er:

Alt omkring os er kemi. Menne­sker er kemi. Naturen er kemi. Kemi handler om natu­rens bygge­sten (mole­kyler og atomer), og alt, hvad der findes i verden, består af kemi.

Fx er vands kemiske navn H2O – eller dihy­dro­genoxid. Og det er altså stadig bare helt natur­ligt vand, selvom vi bruger en kemisk beteg­nelse. (Kilde: Den Store Danske - lex.dk)

Derfor er ‘kemi’ ikke per defi­ni­tion farligt eller skade­ligt.

Men hvad er så udfor­dringen ved alter­na­ti­verne til blød­gø­rings­anlæg? Jo, lad os se på, hvad blød­gø­ring egentlig betyder.

Fx er vands kemiske navn H2O – eller dihy­dro­genoxid. Og det er altså stadig bare helt natur­ligt vand, selvom vi bruger en kemisk beteg­nelse.

Hvad betyder blød­gø­ring?

Hvis du over­vejer et af alter­na­ti­verne til et tradi­tio­nelt blød­gø­rings­anlæg, så vær opmærksom på, hvordan appa­ratet virker.

Når du blødgør vand, betyder det, at du fjerner eller redu­cerer kalken i vandet. Hårdt vand er kalkrigt vand, mens blødt vand inde­holder mindre eller ingen kalk.

Langt de fleste alter­na­tiver til blød­gø­rings­anlæg, blød­gører ikke vandet, da de ikke fjerner eller redu­cerer kalken fra vandet. Derfor vil kalk stadig kunne aflejres ved køkken­va­sken, på bade­væ­relset og på glas og fliser (dog formentlig i mindre grad end ved almin­de­ligt ubehandlet vand).

Hvis du vil være sikker på at fjerne eller redu­cere kalken fra vandet, er de eneste metoder blød­gø­ring med ionbyt­nings­prin­cippet, afkar­bo­ni­se­ring, omvendt osmo­se­anlæg eller et demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg. Vær dog meget opmærksom på at både metode og appa­ratet skal være godkendt og ikke mindst egnet til brugs­vand og drik­ke­vand.

Lad os så kigge på alter­na­ti­verne til et blød­gø­rings­anlæg, og hvordan de virker.

ødelagt dysse pga kalk
ødelagt dysse pga kalk

Sådan virker en ’kalk­knuser’

En kalk­knuser er et apparat, der monteres på dit vandrør.

Kalk­knu­seren bruger ultralyd til at "omdanne" kalken i dit vand. De små ultra­lyds­fre­kvenser sendes ind i røret og omstruk­tu­rerer kalk­par­tik­lerne fra calcit (kalk­sten) til aragonit, som er en slags kalk­støv. Derefter kan kalken ikke længere sætte sig som belæg­ninger i rørene og i appa­rater.

Kalk­støvet forbliver dog i vandet og kan stadig sætte sig som kalk­af­lej­ringer på glas, fliser, hånd­vaske, osv.

Sådan virker en ’kalks­palter’

Denne type kaldes ofte for ’kalks­palter’. Kalks­pal­teren monteres også på dit vandrør og virker ved hjælp af magne­tisme. Den består af to magneter, der danner et spæn­dings­felt, som resul­terer i, at kalken ikke kan sætte sig fast i rør og varme­le­gemer. Kalken forbliver således i vandet.

Derfor fjerner en kalks­palter ikke kalken fra dit vand, og du skal stadig tørre kalk­af­lej­ringer af ved køkken­vask, på bade­væ­relset, osv.

Sådan virker elek­tro­mag­ne­tisme

Der findes også alter­na­tive appa­rater til vand­be­hand­ling, som bruger elek­tro­mag­ne­tisme.

Her ændres kalkens fysiske struktur, så den får ”afrun­dede” kanter, der gør, at kalken ikke så nemt skulle kunne sætte sig fast i rør og varme­le­gemer. Igen fjernes kalken ikke fra vandet, og den vil i stedet lægge sig som en slags kalk­støv på flader omkring bad og hånd­vask, som du skal tørre af.

Tre tips, når du over­vejer et alter­nativ

Hvis du over­vejer et alter­nativ til et blød­gø­rings­anlæg, så er her tre tips til, hvad du skal under­søge, inden du køber.

 1. Hvilken metode bruger appa­ratet?
  Hvordan fjerner løsningen kalk fra vandet?

  De fleste alter­na­tiver til blød­gø­ring fjerner som nævnt ikke kalk fra vandet, men omdanner kun struk­turen i kalken – så der vil stadig sætte sig kalkre­ster, du skal tørre væk. Og det kan jo være fint, så længe du er klar over det.

 2. Er appa­ratet godkendt til drik­ke­vand i Danmark?
  Ifølge dansk lovgiv­ning kræver det en godken­delse at produ­cere og sælge bygge­varer, der er i kontakt med drik­ke­vand.

  Der er fire godken­delser, der lever op til den danske lovgiv­ning:
  ✔ en dansk GDV-godken­delse
  ✔ et tysk DVGW-certi­fikat
  ✔ en hollandsk ATA-godken­delse (The Kiwa Water Mark)
  ✔ en svensk type­god­ken­delse (RISE eller KIWA Sverige).

  Alle BWT's blød­gø­rings­anlæg er DVGW-certi­fi­ce­rede og lever op til de stren­geste krav for drik­ke­vand.

 3. Hvad siger evidensen?
  Spørg gerne ind til evidens og testre­sul­tater. Hvis metoden virker, bør det ikke være et problem at frem­vise evidens for det.
  Få over­blik over BWT anlæg­genes certi­fi­ce­ringer, tests og nyttige henvis­ninger til viden­ska­be­lige under­sø­gelser her: Tekniske vejled­ninger - BWT blød­gø­ring til drik­ke­vand

  Med de her tre spørgsmål er du bedre klædt på til at træffe det rigtige valg, når du skal vælge en løsning, så du undgår kalk i dit hjem.

Er et blød­gø­rings­anlæg den rette løsning for dig?

Et BWT ­anlæg fjerner kalken og giver dig sundt drik­ke­vand i hele hjemmet.
AQA basic BWT anlæg

Ideel op til 4 personer

BWT AQA basic er helt ideel til en bolig med op til 4 personer.

KOMPAKT design

Anlæggets kompakte design gør at anlægget passer i de fleste underskabe.
BWT Perla One blødgøringsanlæg

Ideel fra 1 til 5 personer

BWT Perla One er helt ideel til en bolig med 1-5 personer.

Kompakt SMART anlæg

Det kompakte smart anlæg, kan nemt overvåges og styres fra BWT Best Water home appen.
AQA life blødgøringsanlæg

Ideel fra 2 til 6 personer

BWT AQA life er helt ideel til en bolig med 2-6 personer.

Sikkerhedsfunktion: AQA watch

SMART sikkerhedsfunktion sikrer dit hjem mod huller i skjulte vandrør og dryppende vandhaner.
BWT perla blødgøringsanlæg

Ideel fra 2 til 12 personer

BWT Perla er helt ideel til en bolig med 2-12 personer.

SMART adaptiv regeneration

Den smarte adaptive regeneration gør at du opnår et minimalt forbrug af salt og vand.

LIVET MED BWT BLØDGØRINGSANLÆG

Der er rigtig mange fordele ved at afkalke sit vand med et BWT blødgøringsanlæg. Her får du et indblik fra nogle familier, som allerede har investeret i et BWT anlæg og nu nyder godt af de mange fordele uden kalk i vandet.

Visit your local website

Stay on this website