Sådan passer Coffee by Storm på miljøet – med hjælp fra BWT

coffee-by-storm-kaffe-losninger
coffee-by-storm-kaffemaskiner-og-losninger

Coffee by Storm leverer kaffeløsninger til virksomheder over hele landet, og de går op i bæredygtighed og høj kvalitet – både på udstyret og kaffen. Se her, hvorfor de har valgt at samarbejde med BWT.

.

Et samar­bejde med kvalitet

Hos danske Coffee by Storm er kvalitet afgø­rende – det gælder både kaffebøn­nerne og det udstyr, der får den bedste smag ud af dem.

Det er én af grun­dene til, at de samar­bejder med BWT, fortæller Carsten Ohm Frede­riksen, der er Chief Sustai­na­bi­lity Officer i virk­som­heden.

For selvom vi i Danmark har utrolig rent drik­ke­vand, så er der meget kalk i det. Det er skidt for både udstyret og smagen. Derfor benytter virk­som­heden BWT-filtre i alle deres kaffe­løs­ninger.

Vandet er sammensat sådan, at hvis der ikke er et filter i kaffe­ma­skinen, så kommer der kalk­af­lej­ringer og korro­sion,
fortæller Carsten
Vi samar­bejder med BWT, fordi de leverer filtre af høj kvalitet – og også har et højt kompe­ten­ce­ni­veau i forhold til vores aktu­elle projekter,
siger Carsten.

Stort fokus på genanvendelse 

Én af de andre fordele ved samar­bejdet, som Carsten frem­hæver, er BWT’s genan­ven­del­ses­sy­stem.

Op mod 99 % af mate­ri­alet i BWT-filtre kan nemlig blive genan­vendt eller genbrugt. Ionbyt­teren sendes til rege­ne­ra­tion på vores rege­ne­ra­tions­cen­tral, mens resten af mate­ri­alet i filteret er polypro­pylen – det vil sige plast.

Det bliver granu­leret og går så til genan­ven­delse, hvor det bliver til fx have­møbler, bænke eller andre plast­pro­dukter.

Coffee-by-Storm-passer-på-miljoet-med-BWT-filter
coffee-by-storm-passer-paa-miljoet-med-bwt-filtre
Carsten fortæller her om samarbejdet med BWT – se med!

Længere levetid med vand­filtre

Noget af det vigtigste, vi kan gøre for miljøet, er at passe godt på vores ting, så de holder i lang tid.

Det har i høj grad en miljø­mæssig påvirk­ning, at udstyret kan leve i mange år," siger Carsten

... og tilføjer, at det også er en økono­misk fordel for kunderne, at det udstyr, de har købt, lever i lang tid.

På den måde er BWT-filtrene med til at sikre, at der bliver passet godt på udstyret, så det har en længere levetid – til fordel for både kunden og miljøet.

BWT-vandfilter-bestprotect-sikrer-lang-levetid-paa-kaffemaskiner

Over­våg­ning sikrer god drifts­ø­ko­nomi for kunden

Særlige fordele

En særlig fordel ved Coffee by Storms kaffe­løs­ninger er, at de alle er koblet på inter­nettet. Det sparer nemlig kunderne for penge.

Carsten forklarer, at over­våg­ningen gør, at de kan følge nøje med i vand­for­bruget ude hos kunden på den enkelte maskine. Derfor kan de se, præcis hvornår filtrenes kapa­citet er brugt – og hvornår de skal skifte dem.

Dermed sikrer vi, at vi bruger kapa­ci­teten fuldt ud, så kunden ikke betaler for meget,” fortæller Carsten.

Over­våg­ningen sikrer også, at der ikke kommer drifts­stop på kaffe­ma­skinen.

Vi kender vist alle den ubeha­ge­lige situ­a­tion, hvor kaffe­ma­skinen ikke virker … og det sørger Coffee by Storm for, at deres kunder undgår.

Overvaagning-af-bwt-filter-paa-kaffemaskinen

Vil du have det bedste vand til din kaffe? 

Hvis du gerne vil tilbyde byens bedste kop kaffe – samtidig med at du passer på dit udstyr, din kaffe­ma­skine, så det hele holder længere?

– så skriv til os og hør mere om dine mulig­heder.

Det-bedste-BWT-vand-til-kaffemaskinen

Vi sidder altid klar ...

til en snak om, hvad du har brug for, og hvordan vi bedst kan hjælpe dig. 

 

Udfyld formularen her, så tager vi fat i dig hurtigst muligt. 

Vandets kvalitet og det bæredygtige aspekt er også vigtigt for andre i branchen

Kig med her!

Visit your local website

Stay on this website