BWT Perla One, blødgøringsanlæg, bwt anlæg, dvgw
bwt perla one, blødgøringsanlæg, bwt
tryghedsaftale, service, blødgøringsanlæg, bwt anlæg
BWT Perla One, blødgøringsanlæg, bwt anlæg, dvgw
bwt perla one, blødgøringsanlæg, bwt
tryghedsaftale, service, blødgøringsanlæg, bwt anlæg

BWT Perla One blødgøringsanlæg

Det mest KOMPAKTE smart anlæg

Få gratis tilbud
varenummer: 425002400
 • Mest KOMPAKTE smart anlæg
 • Ideel til en husstand på 1-5 personer
 • Regenererer automatisk om natten
 • Kan betjenes fra BWT Best Water Home appen
 • BESKYTTER dit hjem mod vandskader
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

BWT Perla One er det mindste blød­gø­rings­anlæg i Perla serien, designet til husstande på 1-5 personer. På trods af sin lille stør­relse har den samme innova­tive funk­tioner og sikkerhed, som sine større søskende.

Anlægget leverer blødt vand til hele hjemmet, hvilket gør dine daglige rutiner lettere og mind­sker behovet for rengø­ring. Med sine smarte sikker­heds­funk­tioner kan du tilmed spare penge på din husfor­sik­ring.

Wifi og app styring 
Med BWT Best Water Home appen kan du nemt over­våge og styre din Perla one fra din smartp­hone. Appen sender dig noti­fi­ka­tioner, når det er tid til påfyld­ning af salt eller service. Anlægget har også en feri­e­til­stand (kræver Sikkerhed PLUS pakken), som du kan akti­vere, når du er væk fra hjemmet i en længere periode.

Undgå vand­skader
Opdag lækager i tide og beskyt mod vand­skader med inte­gre­rede sikker­heds­sy­stemer og ekstraud­styr.

Sikker­heds­funk­tioner:

 • AQA Watch: Regi­strerer et lang­somt, sivende vand­for­brug i dit hjem.
 • AQA Safe Valve: Giver sikkerhed, når der er strøms­vigt under anlæg­gets rege­ne­re­ring. Anlægget stopper auto­ma­tisk rege­ne­re­ringen, så risi­koen for vand­skader mini­meres og et unødigt vand­for­brug undgås.
 • AQA Stop Liter (kræver AQA Stop sikkerhedspakke): Regi­strerer et højt og plud­se­ligt vand­for­brug og lukker auto­ma­tisk for vandtil­førslen til hele hjemmet.

AQA Stop sikker­heds­pakke (tilkøb):

 • AQA Stop Extern: Lukke­ventil der instal­leres lige før anlægget, som auto­ma­tisk kan lukke for vandet når en AQA Guard enhed regi­strerer en lækage.
 • AQA Guard: Trådløs og batte­riløs vanda­larm. Alar­merne kan placeres overalt i dit hjem. Ved blød­gø­rings­anlæg, opva­sker, i kælderen. Derved beskyttes hele hjemmet.

Kompro­misløs vand­sik­kerhed
Et BWT anlæg over­holder alle krav og anbe­fa­linger fra den tyske drik­ke­vands­god­ken­delse DVGW. Her tæller at alle anlæg er omhyg­ge­ligt bakte­ri­e­te­stet, kan rege­ne­rere auto­ma­tisk ved stil­stand og har en indbygget klor­celle. Til sidst er ionbyt­teren holdt nede i stør­relse for at mindske risi­koen for stil­le­stå­ende vand.

Deru­d­over tilbyder BWT speci­a­l­ud­viklet salt (Perla tabs) og rense­middel (IoClean) som er et sundt og frivil­ligt tilvalg. Du er også garan­teret særlige fordele som en gratis servi­ce­af­tale på 2 år. Med vores erfarne servi­ce­or­ga­ni­sa­tion i ryggen kan du trygt vælge et blød­gø­rings­anlæg fra BWT.

Få en BWT tryg­heds­af­tale med dit anlæg
Regi­ster dit blød­gø­rings­anlæg inden for det første år, får du 2 års GRATIS Tryghed Premium aftale. → så nemt får du en tryg­heds­af­tale.

Tekniske detaljer

varenummer 425002400

BWT Perla One Blødgøringsanlæg

VVS nr. 425002400
Personer 1-5
Type Simplex
Regeneration Automatisk om natten
Ydelse (vandgennemstrømning) 26 l/min
Højde x Bredde x Dybde 60 x 40 x 50 cm
Saltkapacitet 25 kg
Ionbyttermængde 1 x 3,2 liter
Display 3,5" Touch display
Fjernstyring via BWT @Home App Ja
Netværksforbindelse WLAN / LAN
Driftsvægt, ca.
50 kg
Forsendelsesvægt 25 kg
Kræver strøm (230/50) Ja
Kræver afløb Ja
Omgivelsestemperatur (min. maks) 5-40 °C
Anbefalet pladskrav 70 | 40 | 50 cm
Gennemsnitligt årligt forbrug af salt 64,5 kg
Gennemsnitligt årligt forbrug af vand
5,4 m³
Hygiejne Perla Tabs + IoClean
Højde (A) 595 mm
Bredde (B) 400 mm
Dybde (C) 500 mm
Tilslutningshøjde, råvand (D)
385 mm
Tilslutningshøjde, sikkerhedsdoverløb (E)  245 mm
Frihøjde til at åbne anlæggets låg (F)  150 mm

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Et blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres.  Få vores bedste råd til dig, som overvejer blødgøringsanlæg.

Hvad er forskellen på BWT servi­ce­af­taler?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Bliv klogere på aftalerne her.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så du kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenligneligt med en opvaskemaskine i drift.

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvad bruger et BWT anlæg i strøm, vand og salt? 

Et blødgøringsanlæg er ikke dyrt at have og du sparer penge med et BWT anlæg. Med et BWT anlæg bruger du mindre energi – og dermed færre penge – på at varme vandet op.  Her får du præcis svar på hvad et BWT anlæg bruger af strøm, vand og salt.

Er kalkfrit vand usundt? Få svar på myterne om blødgøring af vand.

Får jeg huller i tænderne af blødt vand? Børneeksem forværres af blødt vand? Uden kalk i vandet får jeg dårlige knogler? Et blødgøringsanlæg anvender farlig kemi? → Her tager vi fat på de 6 mest sejlivede og gennemgår dem én for én.

Hvad er fordelene ved kalkfrit vand?

Du sparer også tid og penge, når du bruger kalkfrit vand i din husholdning - og du slipper for besvær med rengøring, tør hud og afkalkning. → Få her de bedste fordele ved kalkfrit vand.
Se flere
Produktbeskrivelse

BWT Perla One er det mindste blød­gø­rings­anlæg i Perla serien, designet til husstande på 1-5 personer. På trods af sin lille stør­relse har den samme innova­tive funk­tioner og sikkerhed, som sine større søskende.

Anlægget leverer blødt vand til hele hjemmet, hvilket gør dine daglige rutiner lettere og mind­sker behovet for rengø­ring. Med sine smarte sikker­heds­funk­tioner kan du tilmed spare penge på din husfor­sik­ring.

Wifi og app styring 
Med BWT Best Water Home appen kan du nemt over­våge og styre din Perla one fra din smartp­hone. Appen sender dig noti­fi­ka­tioner, når det er tid til påfyld­ning af salt eller service. Anlægget har også en feri­e­til­stand (kræver Sikkerhed PLUS pakken), som du kan akti­vere, når du er væk fra hjemmet i en længere periode.

Undgå vand­skader
Opdag lækager i tide og beskyt mod vand­skader med inte­gre­rede sikker­heds­sy­stemer og ekstraud­styr.

Sikker­heds­funk­tioner:

 • AQA Watch: Regi­strerer et lang­somt, sivende vand­for­brug i dit hjem.
 • AQA Safe Valve: Giver sikkerhed, når der er strøms­vigt under anlæg­gets rege­ne­re­ring. Anlægget stopper auto­ma­tisk rege­ne­re­ringen, så risi­koen for vand­skader mini­meres og et unødigt vand­for­brug undgås.
 • AQA Stop Liter (kræver AQA Stop sikkerhedspakke): Regi­strerer et højt og plud­se­ligt vand­for­brug og lukker auto­ma­tisk for vandtil­førslen til hele hjemmet.

AQA Stop sikker­heds­pakke (tilkøb):

 • AQA Stop Extern: Lukke­ventil der instal­leres lige før anlægget, som auto­ma­tisk kan lukke for vandet når en AQA Guard enhed regi­strerer en lækage.
 • AQA Guard: Trådløs og batte­riløs vanda­larm. Alar­merne kan placeres overalt i dit hjem. Ved blød­gø­rings­anlæg, opva­sker, i kælderen. Derved beskyttes hele hjemmet.

Kompro­misløs vand­sik­kerhed
Et BWT anlæg over­holder alle krav og anbe­fa­linger fra den tyske drik­ke­vands­god­ken­delse DVGW. Her tæller at alle anlæg er omhyg­ge­ligt bakte­ri­e­te­stet, kan rege­ne­rere auto­ma­tisk ved stil­stand og har en indbygget klor­celle. Til sidst er ionbyt­teren holdt nede i stør­relse for at mindske risi­koen for stil­le­stå­ende vand.

Deru­d­over tilbyder BWT speci­a­l­ud­viklet salt (Perla tabs) og rense­middel (IoClean) som er et sundt og frivil­ligt tilvalg. Du er også garan­teret særlige fordele som en gratis servi­ce­af­tale på 2 år. Med vores erfarne servi­ce­or­ga­ni­sa­tion i ryggen kan du trygt vælge et blød­gø­rings­anlæg fra BWT.

Få en BWT tryg­heds­af­tale med dit anlæg
Regi­ster dit blød­gø­rings­anlæg inden for det første år, får du 2 års GRATIS Tryghed Premium aftale. → så nemt får du en tryg­heds­af­tale.

Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 425002400

BWT Perla One Blødgøringsanlæg

VVS nr. 425002400
Personer 1-5
Type Simplex
Regeneration Automatisk om natten
Ydelse (vandgennemstrømning) 26 l/min
Højde x Bredde x Dybde 60 x 40 x 50 cm
Saltkapacitet 25 kg
Ionbyttermængde 1 x 3,2 liter
Display 3,5" Touch display
Fjernstyring via BWT @Home App Ja
Netværksforbindelse WLAN / LAN
Driftsvægt, ca.
50 kg
Forsendelsesvægt 25 kg
Kræver strøm (230/50) Ja
Kræver afløb Ja
Omgivelsestemperatur (min. maks) 5-40 °C
Anbefalet pladskrav 70 | 40 | 50 cm
Gennemsnitligt årligt forbrug af salt 64,5 kg
Gennemsnitligt årligt forbrug af vand
5,4 m³
Hygiejne Perla Tabs + IoClean
Højde (A) 595 mm
Bredde (B) 400 mm
Dybde (C) 500 mm
Tilslutningshøjde, råvand (D)
385 mm
Tilslutningshøjde, sikkerhedsdoverløb (E)  245 mm
Frihøjde til at åbne anlæggets låg (F)  150 mm

Spørgsmål

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Et blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres.  Få vores bedste råd til dig, som overvejer blødgøringsanlæg.

Hvad er forskellen på BWT servi­ce­af­taler?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Bliv klogere på aftalerne her.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så du kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenligneligt med en opvaskemaskine i drift.

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvad bruger et BWT anlæg i strøm, vand og salt? 

Et blødgøringsanlæg er ikke dyrt at have og du sparer penge med et BWT anlæg. Med et BWT anlæg bruger du mindre energi – og dermed færre penge – på at varme vandet op.  Her får du præcis svar på hvad et BWT anlæg bruger af strøm, vand og salt.

Er kalkfrit vand usundt? Få svar på myterne om blødgøring af vand.

Får jeg huller i tænderne af blødt vand? Børneeksem forværres af blødt vand? Uden kalk i vandet får jeg dårlige knogler? Et blødgøringsanlæg anvender farlig kemi? → Her tager vi fat på de 6 mest sejlivede og gennemgår dem én for én.

Hvad er fordelene ved kalkfrit vand?

Du sparer også tid og penge, når du bruger kalkfrit vand i din husholdning - og du slipper for besvær med rengøring, tør hud og afkalkning. → Få her de bedste fordele ved kalkfrit vand.
Se flere
Downloads
BWT Perla One, blødgøringsanlæg, bwt anlæg, dvgw

BWT Perla One blødgøringsanlæg

Visit your local website

Stay on this website