BWT Rondomat FTFTV
Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 6 m3/h
BWT Rondomat FTFTV
Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 6 m3/h

BWT Rondomat FTV 120 blødgøringsanlæg

Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 6 m3/h

 
Få gratis tilbud
varenummer: 422120041
 • Blødt vand med tids/mængdestyret automatik
 • Har en kapacitet op til 6 m3/h
 • Anvendes hvor mængdestyring er ønsket
 • Giver væsentlig bedre driftsøkonomi
 • Vandmåler registrerer forbruget af blødt vand
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

FTV - Tids-/mæng­destyret simplex blød­gø­rings­anlæg

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mæng­desty­ring er ønsket, men. f.eks. plads­mangel gør, at man må vælge et enkelt­tanks­anlæg (simplex).

Den unikke tids- og mæng­desty­ring giver en væsentlig bedre drifts­ø­ko­nomi sammen­lignet med et tradi­tio­nelt tids­styret blød­gø­rings­anlæg.

Anlæg­gets indbyg­gede vand­måler regi­strerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæg­gets kapa­citet er opbrugt, vil filteret auto­ma­tisk begynde en rege­ne­ra­tion den først­kom­mende nat.

Anlægget leverer ikke blødt vand under rege­ne­ra­tion. 

Typiske anven­del­ses­om­råder:

 • Vaske­rier
 • Større ejen­domme
 • Indu­stri
 • Bilva­ske­haller
 • Stor­køk­kener
 • Svømme- og sports­haller
 • Syge­huse

Tekniske detaljer

varenummer 422120041
Kapacitet (m3/h) 6
Indekskapacitet/reg v. 1odH (m3) 387
Saltforbrug pr. regeneration (kg) 15
Vandforbrug pr. regeneration (l) 681
Temperatur max. (oC) 35
Vandtryk min./max. (bar) 2/6
Rørtilslutning (") 1
Afløbstilslutning (") 1/2
AxBxC - Simplex (mm) 1850x410x410
DxE - Salttank (mm) 1030x550
Indhold Salttank (liter) 210
Varenummer, Monteringssæt 656525350

Kan jeg opnå besparelser på min driftsøkonomi? 

Den unikke tids- og mængdestyring på BWT Rondomat FTV giver en væsentlig bedre driftsøkonomi sammenlignet med et traditionelt tidsstyret blødgøringsanlæg.

Hvordan bliver forbruget af blødt vand registreret?

Anlæggets indbyggede vandmåler registrerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæggets kapacitet er opbrugt, vil filteret automatisk begynde en regeneration den førskommende nat.

Hvornår bruger man tids-/mængdestyret blødgøringsanlæg?

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mængdestyring er ønsket, men f.eks. pladsmangel gør, at man må vælge et enkelttanksanlæg (simplex)
Weitere laden
Produktbeskrivelse

FTV - Tids-/mæng­destyret simplex blød­gø­rings­anlæg

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mæng­desty­ring er ønsket, men. f.eks. plads­mangel gør, at man må vælge et enkelt­tanks­anlæg (simplex).

Den unikke tids- og mæng­desty­ring giver en væsentlig bedre drifts­ø­ko­nomi sammen­lignet med et tradi­tio­nelt tids­styret blød­gø­rings­anlæg.

Anlæg­gets indbyg­gede vand­måler regi­strerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæg­gets kapa­citet er opbrugt, vil filteret auto­ma­tisk begynde en rege­ne­ra­tion den først­kom­mende nat.

Anlægget leverer ikke blødt vand under rege­ne­ra­tion. 

Typiske anven­del­ses­om­råder:

 • Vaske­rier
 • Større ejen­domme
 • Indu­stri
 • Bilva­ske­haller
 • Stor­køk­kener
 • Svømme- og sports­haller
 • Syge­huse
Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 422120041
Kapacitet (m3/h) 6
Indekskapacitet/reg v. 1odH (m3) 387
Saltforbrug pr. regeneration (kg) 15
Vandforbrug pr. regeneration (l) 681
Temperatur max. (oC) 35
Vandtryk min./max. (bar) 2/6
Rørtilslutning (") 1
Afløbstilslutning (") 1/2
AxBxC - Simplex (mm) 1850x410x410
DxE - Salttank (mm) 1030x550
Indhold Salttank (liter) 210
Varenummer, Monteringssæt 656525350

Spørgsmål

Kan jeg opnå besparelser på min driftsøkonomi? 

Den unikke tids- og mængdestyring på BWT Rondomat FTV giver en væsentlig bedre driftsøkonomi sammenlignet med et traditionelt tidsstyret blødgøringsanlæg.

Hvordan bliver forbruget af blødt vand registreret?

Anlæggets indbyggede vandmåler registrerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæggets kapacitet er opbrugt, vil filteret automatisk begynde en regeneration den førskommende nat.

Hvornår bruger man tids-/mængdestyret blødgøringsanlæg?

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mængdestyring er ønsket, men f.eks. pladsmangel gør, at man må vælge et enkelttanksanlæg (simplex)
Weitere laden
Downloads

Visit your local website

Stay on this website