BWT Rondomat FTFTV
Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 10,5 m3/h
BWT Rondomat FTFTV
Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 10,5 m3/h

BWT Rondomat FTV 300 blødgøringsanlæg

Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 10,5 m3/h

Få gratis tilbud
varenummer: 422120064
 • Blødt vand med tids/mængdestyret automatik
 • Har en kapacitet op til 10,5 m3/h
 • Anvendes hvor mængdestyring er ønsket
 • Giver væsentlig bedre driftsøkonomi
 • Vandmåler registrerer forbruget af blødt vand
 
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

FTV - Tids-/mæng­destyret simplex blød­gø­rings­anlæg
FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mæng­desty­ring er ønsket, men. f.eks. plads­mangel gør, at man må vælge et enkelt­tanks­anlæg (simplex).

Den unikke tids- og mæng­desty­ring giver en væsentlig bedre drifts­ø­ko­nomi sammen­lignet med et tradi­tio­nelt tids­styret blød­gø­rings­anlæg.

Anlæg­gets indbyg­gede vand­måler regi­strerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæg­gets kapa­citet er opbrugt, vil filteret auto­ma­tisk begynde en rege­ne­ra­tion den først­kom­mende nat.

Anlægget leverer ikke blødt vand under rege­ne­ra­tion. 

Typiske anven­del­ses­om­råder:

 • Vaske­rier
 • Større ejen­domme
 • Indu­stri
 • Bilva­ske­haller
 • Stor­køk­kener
 • Svømme- og sports­haller
 • Syge­huse

Tekniske detaljer

varenummer 422120064
Kapacitet 10,5 m3/h
Indekskapacitet/reg v. 1odH  930 m3
Saltforbrug pr. regeneration  36 kg
Vandforbrug pr. regeneration  1597 l
Temperatur max. 35oC
Vandtryk min./max. 2/6 bar
Rørtilslutning  1 1/2"
Afløbstilslutning  3/4"
AxBxC - Simplex 2030x610x610 mm
DxE - Salttank 1130x900 mm
Indhold Salttank 580 l
Varenummer, Monteringssæt n/a

Kan jeg opnå besparelser på min driftsøkonomi? 

Den unikke tids- og mængdestyring på BWT Rondomat FTV giver en væsentlig bedre driftsøkonomi sammenlignet med et traditionelt tidsstyret blødgøringsanlæg.

Hvordan bliver forbruget af blødt vand registreret?

Anlæggets indbyggede vandmåler registrerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæggets kapacitet er opbrugt, vil filteret automatisk begynde en regeneration den førskommende nat.

Hvornår bruger man tids-/mængdestyret blødgøringsanlæg?

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mængdestyring er ønsket, men f.eks. pladsmangel gør, at man må vælge et enkelttanksanlæg (simplex)
Weitere laden
Produktbeskrivelse

FTV - Tids-/mæng­destyret simplex blød­gø­rings­anlæg
FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mæng­desty­ring er ønsket, men. f.eks. plads­mangel gør, at man må vælge et enkelt­tanks­anlæg (simplex).

Den unikke tids- og mæng­desty­ring giver en væsentlig bedre drifts­ø­ko­nomi sammen­lignet med et tradi­tio­nelt tids­styret blød­gø­rings­anlæg.

Anlæg­gets indbyg­gede vand­måler regi­strerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæg­gets kapa­citet er opbrugt, vil filteret auto­ma­tisk begynde en rege­ne­ra­tion den først­kom­mende nat.

Anlægget leverer ikke blødt vand under rege­ne­ra­tion. 

Typiske anven­del­ses­om­råder:

 • Vaske­rier
 • Større ejen­domme
 • Indu­stri
 • Bilva­ske­haller
 • Stor­køk­kener
 • Svømme- og sports­haller
 • Syge­huse
Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 422120064
Kapacitet 10,5 m3/h
Indekskapacitet/reg v. 1odH  930 m3
Saltforbrug pr. regeneration  36 kg
Vandforbrug pr. regeneration  1597 l
Temperatur max. 35oC
Vandtryk min./max. 2/6 bar
Rørtilslutning  1 1/2"
Afløbstilslutning  3/4"
AxBxC - Simplex 2030x610x610 mm
DxE - Salttank 1130x900 mm
Indhold Salttank 580 l
Varenummer, Monteringssæt n/a

Spørgsmål

Kan jeg opnå besparelser på min driftsøkonomi? 

Den unikke tids- og mængdestyring på BWT Rondomat FTV giver en væsentlig bedre driftsøkonomi sammenlignet med et traditionelt tidsstyret blødgøringsanlæg.

Hvordan bliver forbruget af blødt vand registreret?

Anlæggets indbyggede vandmåler registrerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæggets kapacitet er opbrugt, vil filteret automatisk begynde en regeneration den førskommende nat.

Hvornår bruger man tids-/mængdestyret blødgøringsanlæg?

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mængdestyring er ønsket, men f.eks. pladsmangel gør, at man må vælge et enkelttanksanlæg (simplex)
Weitere laden
Downloads

Visit your local website

Stay on this website