BWT B-Safe filter sat på en bruser
BWT B-Safe bakteriefilter
BWT B-Safe filter sat på en bruser
BWT B-Safe bakteriefilter

BWT B-Safe legionellafilter

Stop ulykken med et effektivt legionellafilter

Få gratis tilbud
varenummer: 321448802
  • Blokerer effektivt bakterier som legionella
  • Fortsæt trygt din hverdag og undgå driftsforstyrrelser
  • Nem at installere og skifte ud
smutvejen
Produktbeskrivelse
Spørgsmål

B-​Safe filteret anvender en avan­ceret membran, der effek­tivt fjerner partikler, biofilm og mikro­or­ga­nismer, inklu­sive legio­nella, fra dit vand. Med en levetid på op til 4 uger giver hvert filter sikkerhed og ro i sindet.

Perfekt til brug i alt fra private hjem til offent­lige insti­tu­tioner, hvor du ønsker rent og sikkert vand.

Stop ulykken med B-​Safe
Hvis legio­nel­la­bak­te­rien er sporet i din bygnings vand­for­sy­ning, kan konse­kven­serne være alvor­lige. I sådanne kritiske øjeblikke er en hurtig og effektiv indsats nødvendig for at forhindre yder­li­gere spred­ning.

B-​Safe legio­nel­la­fil­teret tilbyder en umid­delbar og effektiv løsning til at stoppe ulykken, indtil en mere perma­nent løsning kan imple­men­teres.

Hvor ofte skal jeg skifte B-Safe legio­nel­la­fil­teret?

BWT B-Safe skal skiftes ca. hver 4. uge alt efter forbrug på det enkelte tappested.

Hvor længe skal de midlertidige løsninger være på plads?

De midlertidige løsninger kan benyttes, indtil en mere permanent løsning er implementeret, og regelmæssige tests bekræfter, at vandet igen er sikkert. Tidsrammen kan variere afhængigt af problemets omfang og effektiviteten af de trufne foranstaltninger.
Weitere laden
Produktbeskrivelse

B-​Safe filteret anvender en avan­ceret membran, der effek­tivt fjerner partikler, biofilm og mikro­or­ga­nismer, inklu­sive legio­nella, fra dit vand. Med en levetid på op til 4 uger giver hvert filter sikkerhed og ro i sindet.

Perfekt til brug i alt fra private hjem til offent­lige insti­tu­tioner, hvor du ønsker rent og sikkert vand.

Stop ulykken med B-​Safe
Hvis legio­nel­la­bak­te­rien er sporet i din bygnings vand­for­sy­ning, kan konse­kven­serne være alvor­lige. I sådanne kritiske øjeblikke er en hurtig og effektiv indsats nødvendig for at forhindre yder­li­gere spred­ning.

B-​Safe legio­nel­la­fil­teret tilbyder en umid­delbar og effektiv løsning til at stoppe ulykken, indtil en mere perma­nent løsning kan imple­men­teres.

Spørgsmål

Hvor ofte skal jeg skifte B-Safe legio­nel­la­fil­teret?

BWT B-Safe skal skiftes ca. hver 4. uge alt efter forbrug på det enkelte tappested.

Hvor længe skal de midlertidige løsninger være på plads?

De midlertidige løsninger kan benyttes, indtil en mere permanent løsning er implementeret, og regelmæssige tests bekræfter, at vandet igen er sikkert. Tidsrammen kan variere afhængigt af problemets omfang og effektiviteten af de trufne foranstaltninger.
Weitere laden
BWT B-Safe filter sat på en bruser

BWT B-Safe legionellafilter

Visit your local website

Stay on this website