BWT Safeshower M3
BestProtect 2XL monteret på Safeshower M3
BWT Safeshower M3
BestProtect 2XL monteret på Safeshower M3

BWT Safeshower M3

Den ultimative løsning mod legionella

Få gratis tilbud
varenummer: 421801070
 • Anvender kun salt, vand og strøm
 • Nem at installere og kræver ikke et stort vedligehold
 • Få 1 års gratis serviceaftale ved valg af Totalaftalen
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

BWT Safes­hower M-​serien er den ulti­ma­tive løsning til bekæm­pelse af legio­nella og biofilm, uden at gå på kompromis med økonomi, miljø eller arbejds­sik­kerhed.

Med et Safes­hower M anlæg adres­seres problemet med legio­nella ikke kun i hoved­vand­for­sy­ningen men også direkte i stik­led­nin­gerne og de vand­rette rør, takket være desin­fek­tions­væ­skens evne til at blive trukket ud i tapste­derne. 


Dette sikrer en omfat­tende beskyt­telse og lang­varig bekæm­pelse af legio­nella over hele vand­sy­stemet, inklusiv de ofte over­sete dele af instal­la­tionen.

Miljø­venlig og bruger ikke farlig kemi
Safes­hower M anlægget anvender en unik desin­fek­tions­væske, produ­ceret udeluk­kende ved brug af salt, vand og strøm. Denne kemifri tilgang til vand­des­in­fek­tion sikrer et sikkert arbejds­miljø for drifts­per­so­nalet og beskytter omgi­vel­serne.

Økono­misk
Med dette system undgår du helt tempe­ra­tur­gym­na­stik, slipper for dyre inve­ste­ringer i el-​patroner og skold­nings­fare for at opret­holde et sikkert vand­sy­stem.

Anven­del­ses­om­råder
Safes­hower M-​serien er ideel til anven­delse i forskel­lige faci­li­teter, der kræver høj vand­kva­litet, herunder syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­kom­plekser, pleje­hjem samt til behand­ling af vand til spring­vand og køletårne.

Ekstra tryghed med BWT servi­ce­af­tale
Med Safes­hower M-​serien følger mulig­heden for en servi­ce­af­tale hvor første år er gratis. Dette sikrer 24-​timers over­våg­ning og hjælp til fejl­hånd­te­ring, hvilket giver dig ekstra tryghed samt sikrer at anlægget altid fungerer opti­malt.

Med BWT Safes­hower M får du tryg­heden tilbage. Foruden at dit vand­sy­stem bliver fri for legio­nella er anlægget sikker for perso­nalet, miljø­venlig og økono­misk.


Tekniske detaljer

varenummer 421801070
Specifikationer Safeshower M3
Produktionskapacitet Neuthox (± 10%)* 3 l/h
Koncentration af aktivt stof i Neuthox (±10%)** 500 ppm
Koncentration af klorider i Neuthox (±10%)** 1700 ppm
pH-værdi 5,5-5,8 pH

Saltforbrug ved 24 timers produktion ved 20°C og 400 ppm vandhårdhed***

0,15 kg/dag
Effektforbrug
108 W
Elektrisk tilslutning****
110-230 V AC 50/60Hz
Forsikring
13 A
Tilslutningskabel
3 m
Sikkerhedsklasse
IP54, NEMA3R
Påkrævet vandtryk ved flow 15 l/min
2,0 - 8,0 bar
Omgivelsestemperatur
+5 / +40 °C
Vandtemperatur (tilgang)
+5 / +25 °C
Vandtemperatur (dosering) max. 5 bar*****
+5 / +60 °C
Påkrævet ventilation
2 m3/t
Kabinet Bredde x Dybde x Højde
600 x 600 x 250 mm
Vægt (tom, uden forbrugsstof i beholder) 27 kg
Brine reservoir
9 L
Neuthox buffer reservoir
10 L
Maksimalt støjniveau
40 dB(A)
Input fra pulsgiver/vandmåler, REED
10 L / puls
Vandtilgang
1/2“ nippel
Injektionsnippel skal monteres i nippelmuffe
1/2“ - 3/4”
Safeshower bruger blødt 0° dH blødt vand og forbehandling skal vælges:
BWT BestProtect 2XL
BWT KVD 613
Doseringspumpe skal vælges:
Grundfos DDC 6-10
Grundfos DDA 12-10
Grundfos DDA 17-7
Andre forhold
Beskyttes mod direkte sollys
Afløb skal forefindes i nærheden

* Anlæggets kapacitet er afhængig af flowventilen (± 10%)
** Mængden af aktivt stof i Neuthox er afhængig af den specifikke celle (± 10%)
*** Saltforbruget er baseret på udregninger fra empiriske data hvilket kan variere
**** Anlægget skal være tilsluttet fejlstrømsafbryder
*****Dosering i varmtvandssystemer over 5 bar er mulig, men kræver en specialløsning


Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen, som sætter sig i dit rørsystem. Hvis der er døde ender i dit rørsystem vil den første dræbe evt. bakterier herfra når de kommer ud i steder med vandflow hvor desinfektionsvæsken er til stede.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Vil vandet lugte når anlægget kører?

Vandet kan få en svag lugt af klor når desinfektionsvæsken bekæmper bakterierne. Så det er kun et godt tegn på at du er ved at slippe af med legionellabakterierne. Når bakterierne er bekæmpet er vandet lugtfrit.

Der er spildt desinfektionsvæske - er det farligt at tørre op?

Nej, desinfektionsvæsken er ikke farlig og du kan trygt tørre det op.

 • Neuthox desinfektionsvæsken er tæt på PH neutralt (ej syre eller base)
 • Der kan forekomme en lugt af klor, dette skyldes at Neuthox reagerer på bakterier, som det vil bekæmpe.
 • Som udgangspunkt skal der bruges handsker.

Kan rørsy­stemet blive ødelagt?

Desinfektionsvæsken som Safeshower-anlægget producerer gør ingenting ved metallerne eller rørene. Den angriber kun bakterier og biofilm.

Hvilket salt må jeg påfylde mit Safeshower?

BWT anbefaler at bruge fødevaregodkendt salt, som følger én af følgende to standarter.

 • EN 973: denne standard omhandler brug af natriumklorid kun til brug i vandbehandlingsanlæg og til regeneration af ionbyttere til behandling af drikkevand. BWT's egne salt tabs opfylder EN 973 og er lette at håndtere.
 • EN 14805: denne standard omhandler brug af natriumklorid til elektrokloring i drikkevand.
Indlæs flere
Produktbeskrivelse

BWT Safes­hower M-​serien er den ulti­ma­tive løsning til bekæm­pelse af legio­nella og biofilm, uden at gå på kompromis med økonomi, miljø eller arbejds­sik­kerhed.

Med et Safes­hower M anlæg adres­seres problemet med legio­nella ikke kun i hoved­vand­for­sy­ningen men også direkte i stik­led­nin­gerne og de vand­rette rør, takket være desin­fek­tions­væ­skens evne til at blive trukket ud i tapste­derne. 


Dette sikrer en omfat­tende beskyt­telse og lang­varig bekæm­pelse af legio­nella over hele vand­sy­stemet, inklusiv de ofte over­sete dele af instal­la­tionen.

Miljø­venlig og bruger ikke farlig kemi
Safes­hower M anlægget anvender en unik desin­fek­tions­væske, produ­ceret udeluk­kende ved brug af salt, vand og strøm. Denne kemifri tilgang til vand­des­in­fek­tion sikrer et sikkert arbejds­miljø for drifts­per­so­nalet og beskytter omgi­vel­serne.

Økono­misk
Med dette system undgår du helt tempe­ra­tur­gym­na­stik, slipper for dyre inve­ste­ringer i el-​patroner og skold­nings­fare for at opret­holde et sikkert vand­sy­stem.

Anven­del­ses­om­råder
Safes­hower M-​serien er ideel til anven­delse i forskel­lige faci­li­teter, der kræver høj vand­kva­litet, herunder syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­kom­plekser, pleje­hjem samt til behand­ling af vand til spring­vand og køletårne.

Ekstra tryghed med BWT servi­ce­af­tale
Med Safes­hower M-​serien følger mulig­heden for en servi­ce­af­tale hvor første år er gratis. Dette sikrer 24-​timers over­våg­ning og hjælp til fejl­hånd­te­ring, hvilket giver dig ekstra tryghed samt sikrer at anlægget altid fungerer opti­malt.

Med BWT Safes­hower M får du tryg­heden tilbage. Foruden at dit vand­sy­stem bliver fri for legio­nella er anlægget sikker for perso­nalet, miljø­venlig og økono­misk.


Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421801070
Specifikationer Safeshower M3
Produktionskapacitet Neuthox (± 10%)* 3 l/h
Koncentration af aktivt stof i Neuthox (±10%)** 500 ppm
Koncentration af klorider i Neuthox (±10%)** 1700 ppm
pH-værdi 5,5-5,8 pH

Saltforbrug ved 24 timers produktion ved 20°C og 400 ppm vandhårdhed***

0,15 kg/dag
Effektforbrug
108 W
Elektrisk tilslutning****
110-230 V AC 50/60Hz
Forsikring
13 A
Tilslutningskabel
3 m
Sikkerhedsklasse
IP54, NEMA3R
Påkrævet vandtryk ved flow 15 l/min
2,0 - 8,0 bar
Omgivelsestemperatur
+5 / +40 °C
Vandtemperatur (tilgang)
+5 / +25 °C
Vandtemperatur (dosering) max. 5 bar*****
+5 / +60 °C
Påkrævet ventilation
2 m3/t
Kabinet Bredde x Dybde x Højde
600 x 600 x 250 mm
Vægt (tom, uden forbrugsstof i beholder) 27 kg
Brine reservoir
9 L
Neuthox buffer reservoir
10 L
Maksimalt støjniveau
40 dB(A)
Input fra pulsgiver/vandmåler, REED
10 L / puls
Vandtilgang
1/2“ nippel
Injektionsnippel skal monteres i nippelmuffe
1/2“ - 3/4”
Safeshower bruger blødt 0° dH blødt vand og forbehandling skal vælges:
BWT BestProtect 2XL
BWT KVD 613
Doseringspumpe skal vælges:
Grundfos DDC 6-10
Grundfos DDA 12-10
Grundfos DDA 17-7
Andre forhold
Beskyttes mod direkte sollys
Afløb skal forefindes i nærheden

* Anlæggets kapacitet er afhængig af flowventilen (± 10%)
** Mængden af aktivt stof i Neuthox er afhængig af den specifikke celle (± 10%)
*** Saltforbruget er baseret på udregninger fra empiriske data hvilket kan variere
**** Anlægget skal være tilsluttet fejlstrømsafbryder
*****Dosering i varmtvandssystemer over 5 bar er mulig, men kræver en specialløsning


Spørgsmål

Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen, som sætter sig i dit rørsystem. Hvis der er døde ender i dit rørsystem vil den første dræbe evt. bakterier herfra når de kommer ud i steder med vandflow hvor desinfektionsvæsken er til stede.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Vil vandet lugte når anlægget kører?

Vandet kan få en svag lugt af klor når desinfektionsvæsken bekæmper bakterierne. Så det er kun et godt tegn på at du er ved at slippe af med legionellabakterierne. Når bakterierne er bekæmpet er vandet lugtfrit.

Der er spildt desinfektionsvæske - er det farligt at tørre op?

Nej, desinfektionsvæsken er ikke farlig og du kan trygt tørre det op.

 • Neuthox desinfektionsvæsken er tæt på PH neutralt (ej syre eller base)
 • Der kan forekomme en lugt af klor, dette skyldes at Neuthox reagerer på bakterier, som det vil bekæmpe.
 • Som udgangspunkt skal der bruges handsker.

Kan rørsy­stemet blive ødelagt?

Desinfektionsvæsken som Safeshower-anlægget producerer gør ingenting ved metallerne eller rørene. Den angriber kun bakterier og biofilm.

Hvilket salt må jeg påfylde mit Safeshower?

BWT anbefaler at bruge fødevaregodkendt salt, som følger én af følgende to standarter.

 • EN 973: denne standard omhandler brug af natriumklorid kun til brug i vandbehandlingsanlæg og til regeneration af ionbyttere til behandling af drikkevand. BWT's egne salt tabs opfylder EN 973 og er lette at håndtere.
 • EN 14805: denne standard omhandler brug af natriumklorid til elektrokloring i drikkevand.
Indlæs flere

Forbe­hand­ling til BWT Safes­hower

Vælg mellem to mulig­heder til forbe­hand­ling med blødt vand

Ekstra tryghed med en BWT servi­ce­af­tale

Et BWT Safes­hower kræver profes­sionel service. Lige nu kan du få første år gratis med Tota­laf­talen.

Visit your local website

Stay on this website