BWT Permaq compact 270
BWT Permaq compact 270

BWT Permaq Compact 274

 
Få gratis tilbud
varenummer: 421092741
 • Kompakt omvendt osmoseanlæg
 • Perfekt og strålende opvask
 • Kræver minimal vedligeholdelse og er nem at servicere
smutvejen

Produk­t­de­taljer

BWT Permaq Compact 274 filtrerer vandet ved hjælp af membran­tek­no­logi og leverer den bedste vand­kva­litet til opva­ske­ma­skinen.

Velegnet til:
 • Opva­ske­ma­skiner
Fordele:
 • Strå­lende glans uden pletter
 • Ingen tids­kræ­vende pole­ring nødvendig
 • Bespa­relser på perso­na­leom­kost­ninger
 • Redu­ceret forbrug af opva­ske­kemi og afspæn­dings­middel
 • Sikrer længere levetid og færre servi­ce­ef­tersyn på opva­ske­ma­skinen
 • Færdig­mon­teret styre­boks
 • Flow­måler viser perme­at­flow
 • Tryk­måler viser tryk på tilgang til membran
 • Auto­ma­tisk beskyt­telse mod lavt indgangs­tryk
 • Alarm ved drifts­fejl
 • Inte­greret trans­port­pumpe sikrer opti­malt skyl­le­tryk til opvask
 • Ekstra sikkerhed med inte­greret bypass funk­tion
BWT Permaq compact 270

BWT Permaq Compact 274

Visit your local website

Stay on this website