Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne og en permeat ydelse på 6200 l/t
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne og en permeat ydelse på 6200 l/t

BWT PERMAQ Pro 2540 omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse op til 6200 l/t

 
Få gratis tilbud
varenummer: 421072545
 • Til bl.a. kedler og køletårne
 • Permeat ydelse op til 6200 l/t
 • Lavt energiforbrug
 • Høj ydevne på membraner
 • Alarm ved driftforstyrrelser
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

 • Kedler
 • lukkede/åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
 • køletårne
 • lukkede varmtvands­sy­stemer
 • procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drift­sik­kert og effek­tivt anlæg.

Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Intu­itiv, bruger­venlig og flek­sibel

PLC-​styringsenheden med LCD touch-​skærm og grafisk display giver let aflæs­ning af vigtige målinger og detal­je­rede statu­s­op­lys­ninger til service-​ og drifts­per­so­nalet. Mulighed for tilvalg af USB-​funktion til simpel og bruger­venlig over­førsel af data- og drifts­hi­storik til excel-​format. Tilvalg omfatter blandt andet udvi­dede infor­ma­tioner om drifts­status og membran­ren­gø­rings­sy­stemer som forlænger membra­nernes levetid. 

Egen­skaber:

 • Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
 • PLC-​styringsenhed med touch-​skærm som stan­dard
 • Styrings­en­heden infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-​skærmen med grafisk display
 • Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
 • Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
 • Ener­gi­ef­fektiv pumpe

 

 

Tekniske detaljer

varenummer 421072545
Permeat ydelse (l/t) * 6200
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 25
Pumpemotorstørrelse (kW) 7,5
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 1 1/2
Afgang (") 1
Afløb (") 1 1/4
Bredde (mm) 1300
Dybde (mm) 780
Højde (mm) 1630
Vægt tør ca. (kg) 387

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling

 


Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en teknik, der via membraner efterlader vandet fri for salte.

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Membraner og pumper er af nyeste teknologi og særligt udvalgt med henblik på at levere vand af bedst mulig kvalitet kombineret med lave driftsudgifter og lavt støjniveau.

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2500 ved sparsom plads?

Set i forhold til anlæggets høje kapacitet er designet kompakt, servicevenligt og tillader nem adgang til komponenter samt simpel installation selv ved sparsom plads.
Weitere laden
Produktbeskrivelse

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

 • Kedler
 • lukkede/åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
 • køletårne
 • lukkede varmtvands­sy­stemer
 • procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drift­sik­kert og effek­tivt anlæg.

Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Intu­itiv, bruger­venlig og flek­sibel

PLC-​styringsenheden med LCD touch-​skærm og grafisk display giver let aflæs­ning af vigtige målinger og detal­je­rede statu­s­op­lys­ninger til service-​ og drifts­per­so­nalet. Mulighed for tilvalg af USB-​funktion til simpel og bruger­venlig over­førsel af data- og drifts­hi­storik til excel-​format. Tilvalg omfatter blandt andet udvi­dede infor­ma­tioner om drifts­status og membran­ren­gø­rings­sy­stemer som forlænger membra­nernes levetid. 

Egen­skaber:

 • Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
 • PLC-​styringsenhed med touch-​skærm som stan­dard
 • Styrings­en­heden infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-​skærmen med grafisk display
 • Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
 • Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
 • Ener­gi­ef­fektiv pumpe

 

 

Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421072545
Permeat ydelse (l/t) * 6200
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 25
Pumpemotorstørrelse (kW) 7,5
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 1 1/2
Afgang (") 1
Afløb (") 1 1/4
Bredde (mm) 1300
Dybde (mm) 780
Højde (mm) 1630
Vægt tør ca. (kg) 387

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling

 


Spørgsmål

Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en teknik, der via membraner efterlader vandet fri for salte.

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Membraner og pumper er af nyeste teknologi og særligt udvalgt med henblik på at levere vand af bedst mulig kvalitet kombineret med lave driftsudgifter og lavt støjniveau.

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2500 ved sparsom plads?

Set i forhold til anlæggets høje kapacitet er designet kompakt, servicevenligt og tillader nem adgang til komponenter samt simpel installation selv ved sparsom plads.
Weitere laden
Downloads

Visit your local website

Stay on this website