Kristine og Jesper fik mere tid til børn og have

Jesper og Kristine
Jesper og Kristine
Efter familien i Bagsværd fik nye badeværelser, kunne de hurtigt se, at der kom kalk på glasvæggen og armaturerne. Derfor valgte de at få et Perla blødgøringsanlæg fra BWT, så de slap for at bruge en masse tid på at gøre rent – og kunne bruge mere tid på at rode i haven med børnene.
.

Mere tid til at rode i haven

Kristine og Jesper bor i et hus i Bags­værd. Ligesom mange andre fami­lier vil de gerne have mere tid i det daglige sammen med børnene.

“Det med rengø­ring af toiletter, kaffe­ma­skinen, elkedel og hårde hvide­varer, det vil vi gerne undgå,” fortæller Jesper.

Da fami­lien fik nye bade­væ­relser, kunne de se, at der kom kalk på glas­pladen og arma­tu­rerne. Derfor under­søgte de, hvordan et BWT blød­gø­rings­anlæg kunne hjælpe.

“Jeg gik ind på BWT’s hjem­meside og så på, hvad for et anlæg der passede til os og vores behov. Der kunne vi se, at Perla-​anlægget var det anlæg, vi skulle bruge,” fortæller han.

Anlægget blev bestilt og instal­leret – og Kristine viser, hvor nemt det er blevet at tørre den smule kalk af, som sætter sig ved fx hånd­va­sken. “Selv på vores glas­plade sætter der sig stort set ikke noget,” siger hun. “Og det, der kommer, er lige til at smutte af.”

Kristine og Jesper kalkfrit vand
Kristine og Jesper kalkfrit vand
Video: Kristine og Jesper fortæller om hverdagen med et BWT anlæg
“Selv på vores glas­plade sætter der sig stort set ikke noget. Og det, der kommer, er lige til at smutte af.”
Kristine

Udover at rengø­ringen er blevet nemmere, betyder kalkfrit vand også, at fx køkke­nin­stal­la­tioner og rør får en længere levetid, fordi rens­ning og kalk normalvis slider på dem. Samtidig er der penge at spare på varme­reg­ningen, når der er færre kalk­af­lej­ringer på varme­le­gemer og appa­rater, fordi der skal bruges mindre energi til at opvarme dem.

Ekstra tryghed ved vand­skader

Kristine fortæller også, at tryg­heden er en vigtig del af grunden til, at de valgte BWT.

“Nu er det et gammelt hus, og det er rart med de her små AQA Guards, som holder øje med, om der kommer en utæthed. Det er dyrt, hvis man ikke opdager sådan en vand­skade i god tid,” siger hun.

Jesper fort­sætter:

“En anden god ting ved BWT er, at man kan regi­strere anlægget og få en tryg­heds­af­tale på 2 år gratis.”

Med en tryghedsaftale får fami­lien servi­ce­besøg fra en BWT tekniker og selv­føl­gelig dækket even­tu­elle repa­ra­tioner og udskift­ninger af reser­ve­dele og slid­dele. Tryg­heds­af­talen er med til at sikre, at fami­lien ikke behøver at bekymre sig om uven­tede udgifter, eller om anlægget fungerer, som det skal.

Børnenes tøj er blødere – og holder længere

Parret er enige om, at deres tøj er blødere og mere rart at have på, efter de har fået Perla-​anlægget.

“Man kan tyde­ligt mærke, at pigernes tøj er mere blødt, og det er også, som om det ikke bliver slidt så meget,” siger Kristine og henviser til fami­liens to døtre.

Hun fortæller også, at deres opvask er pænere nu – og at de altså stadig bruger samme maskine.

Alt i alt er der blevet mere luft i hver­dagen hos fami­lien, som har fået mere tid til de ting, de nyder aller­mest: Nemlig hinanden.

Born_gynge
Born_gynge

Tag testen: Find ud af hvilket BWT-​anlæg, der passer til jer

Svar på 3 simple spørgsmål og find det BWT anlæg, der matcher jeres behov – så kan I også få mere tid til de gode ting i livet.
Blødgøringsanlæg test
Blødgøringsanlæg test

Visit your local website

Stay on this website