Billig og miljøvenlig metode til at afilte fjernvarmevand

kraftvarmevaerk-veks-bwt-afiltningsanlaeg
kraftvarmevaerk-veks-bwt-afiltningsanlaeg
VEKS havde store forventninger, da selskabet satte sit nye, katalytiske afiltningsanlæg fra BWT i drift. “Forventningerne er allerede blevet indfriet,” konstaterer Mike Jarvig, der er VEKS’ projektkoordinator inden for kedler og distributionsanlæg.
.

VEKS’ anlæg er det første af sin slags i stor skala og gør det muligt at fjerne ilt fra fjern­var­me­vandet på en billig og miljø­venlig måde.

Vand­kva­litet i topklasse og længere levetid

I hoved­stads­om­rå­dets fjern­var­me­sy­stem findes der tre BWT afilt­nings­anlæg, som hver afilter 150 m3/timen. VEKS har et anlæg på Avedø­re­værket, mens både forsy­nings­vær­kerne CTR og HOFOR hver har et anlæg på Amager­værket.

De tre afilt­nings­anlæg har nu fungeret upåkla­ge­ligt i et par år, og man har opret­holdt en høj vand­kva­litet i fjern­var­me­sy­stemet.

“Selvom fjern­var­me­vandet påføres øget ilt ved repa­ra­tioner, udskift­ning af ventiler, udvi­delser af fjer­ne­var­me­sy­stemet osv., så har vi opret­holdt en høj vand­kva­litet”
fortæller Mike Jarvig.

Med det nye anlæg har VEKS desuden fået redu­ceret driftsom­kost­nin­gerne til under det halve og givet selskabet mulighed for merind­tje­ning. Tilba­ge­be­ta­ling­stiden for anlægget er ca. fem år.

“Al leve­tids­for­læn­gelse gavner! Det har oven i købet givet os en merind­tje­ning, at vi kan sælge spæde­vand af højeste kvalitet til de lokale fjern­var­me­sel­skaber.”
fortæller en glad Mike Jarvig
Succesen er også nået til Køge Kraft­var­me­værk, som også har fået anlæg til kata­ly­tisk afilt­ning både i trans­mis­sions­sy­stemet og i Køge Fjern­varmes eget vand. Anlægget i Køge afilter 20 m3/timen og medvirker til en lang levetid på rørsy­ste­merne.

Stan­ford Univer­si­tetet anvender dansk vand­tek­no­logi

Også uden for landets grænser vækker metoden opsigt. Via COWI blev BWT kontaktet af Stan­ford Univer­sitet, som ønskede at erstatte fjern­varme med et damp­sy­stem. Univer­si­tetet havde besluttet sig for en grøn profil med nul-emis­sion via lang­tids­hold­bare, miljø­ven­lige løsninger.

Før i tiden esti­me­rede man leve­tiden på rørsy­stemer til at være omkring 10 år, og man kalku­le­rede med et højt kemi­ka­lie­for­brug til at styre vand­kva­li­teten og redu­cere korro­sion af rørene.

Derfor var det en gåde for Stand­ford Univer­sitet, hvordan man som VEKS kan opret­holde et mere end 25 år gammelt rørsy­stem – endda i bedste stand. En del af forkla­ringen er høj vand­kva­litet og fore­byg­gende vedli­ge­hold.

Efter spar­ring og erfa­rings­ud­veks­ling parterne imellem blev resul­tatet, at univer­si­tetet fik et BWT afilt­nings­anlæg inte­greret i det nye fjern­var­me­sy­stem.

Udgivet: 13/6-2020

Kontakt i BWT:

Projektdirektør Thomas N. Larsen

Direkte 4397 0227

E-mail: [email protected]

Projekt­leder Lars Klein

Direkte 4397 0228

E-mail: [email protected]

Kontakt i VEKS:

Projekt­ko­or­di­nator Mike Jarvig

E-mail: [email protected]

Del artiklen

Visit your local website

Stay on this website