Lonza Copen­hagen i Vallensbæk fik renere vand med markant mindre vand­spild

lonza-copenhagen-bruger-demipro-ionbytter-andleag
lonza-copenhagen-bwt-vandbehandlingsanlaeg

Lonza Copen­hagen i Vallensbæk er en globalt førende produ­cent af agarose, der blandt andet benyttes til protein sepa­ra­tion inden for medicinal-indu­strien.

Helt rent vand er et centralt element i produk­tionen af agarose, og i forbin­delse med udskift­ning af et ældre omvendt osmo­se­anlæg valgte Lonza et ionbyt­te­ranlæg fra BWT.

.

I bran­chen er produktet ”Litex Agarose” et globalt aner­kendt og absolut førende kvali­tets­pro­dukt, der er opfundet og udviklet i Danmark. Agarose produ­ceres ved vide­rer­af­fi­ne­ring af agar, som er et hydrokol­loid ekstra­heret fra tang. I dag hedder virk­som­heden bag produktet og produk­tionen Lonza Copen­hagen, der har kontor og produk­tion i Vallensbæk.

- Vi havde et ældre vand­be­hand­lings­anlæg, som skulle udskiftes til et nyt og mere effek­tivt anlæg. Vi valgte et BWT DemiPro, der er baseret på ionbytter-​​​​​tekno­lo­gien. Anlægget har givet os markant renere vand og mindre vand­spild siger produk­tions­chef Jens Chri­stian Hansen fra Lonza. Han fort­sætter:

- Med det gamle anlæg havde vandet en lednings­evne på ca. 12 μS/cm (mikro­sie­mens), men med det nye anlæg er vi nede på under 1 μS/cm. Det renere vand gør det lettere for os at styre produk­tions­pro­cessen. Visse salte og mine­raler i vandet kan påvirke vores produk­tion nega­tivt, men det undgår vi helt nu.

lonza-copenhagen-agarose-producent-har-et-bwt-ionbytteranlaeg
lonza-copenhagen-agarose-producent
Sparer 4.000.000 liter vand!
Lonza Danmark skal bruge 60 m3 behandlet vand i døgnet til selve produk­tionen. Med det vand­spild, der var ved filtre­ring i det gamle anlæg, gav det et vand­for­brug på ca. 85 m3 om dagen. Med det nye anlæg er vand­spildet redu­ceret fra ca. 30% til under 10%. - Vi sparer ca. 20 m3 vand i døgnet, når vi produ­cerer. En kubik­meter vand koster omkring 60 kroner i alt, så vi sparer mange penge hvert år med det nye anlæg, frem­hæver Jens Chri­stian Hansen. Anlægget bruger dog nogle kemi­ka­lier til rens­ning af ionbyt­terne, slutter han.
- Vores DemiPro-​​​​anlæg giver kunderne en meget gunstigt tilba­ge­be­ta­lingstid, og da vi kan tilbyde kunderne at teste løsningen i ’real life’ med vores mobilanlæg, og desuden tilbyder servi­ce­af­taler, hvor vi påtager os ansvaret for vedli­ge­hold af anlægget, har vi fået ryddet alle de bekym­ringer, som poten­ti­elle kunder kan have med et nyt produkt, afslutter Tonni Bech­mann Angelsø, der er salgs­chef for indu­stri­om­rådet hos BWT.

Tryghed i beslut­nings­pro­cessen

I forbin­delse med indkøbs­pro­cessen havde Lonza Copen­hagen mulighed for at prøve det nye anlæg, inden de skulle beslutte sig. Det kunne lade sig gøre fordi BWT har et mobilanlæg, man kan leje.

- Det var en helt unik mulighed, at vi kunne prøve anlægget i fuld produk­tion, for vi vidste ikke præcist, hvordan det meget rene vand ville påvirke produktet og produk­tionen. Så det var en mulighed, der giver stor tryghed i beslut­nings­pro­cessen, siger Jens Chri­stian Hansen.

Mobile løsninger
Vi har mobile anlæg på trai­lere, der i løbet af få timer kan levere den efter­s­purgte vand­kva­litet.


Visit your local website

Stay on this website