Stærk business case gav blødt vand!

hospital
hospital
Psykiatrien i Region Sjælland gennemregnede de mulige besparelser ved en investering i et blødgøringsanlæg. Resultatet var entydigt og førte til en investering i et BWT Rondomat blødgøringsanlæg.
.

”Som alle andre dele af den offentlige sektor har vi løbende skulle spare og effektivisere driften i Region Sjælland. Det betyder, at vi løbende undersøger muligheder for besparelser og reduktion af vores tidsforbrug i den daglige drift. I forbindelse med en maskinmesterstuderendes projekt fik vi gennemregnet evt. besparelser ved at investere i et blødgøringsanlæg, og resultatet var entydigt,” siger teknisk souschef, Jacob Kofod Christoffersen, fra Teknisk Afdeling i Region Sjælland. Han fortsætter:

”Vi har meget hårdt vand på omkring 18-20 hårdhedsgrader, og da hygiejneretningslinjerne foreskriver, at vi samtidig skal levere varmt vand på 50 °C ved de fjerneste tappesteder, så sker der meget stor kalkudfældning på alle varmeflader, da kalkudfældningen netop stiger voldsomt ved temperaturer over 60 °C., der er nødvendig for at kunne levere 50 °C ved alle tappesteder pga. de meget lange afstande fra varmtvandsbeholder til tappestederne.

Psykiatri Syd i Oringe, har til huse i fredede bygninger fra 1858. Dengang mente man, at ro og naturskønne omgivelser var den bedste helbredelse for psykiatriske patienter. Det betyder, at hospitalet ikke er samlet i én stor bygning, men er opført med mange mindre og spredte bygningsenheder i den smukke natur på halvøen Oringe ved Vordingborg. Resultatet er derfor, at rørføringen skal langt omkring for at nå ud til det fjerneste tappested fra varmtvandsbeholderen.

Valget faldt på BWT

”Når jeg taler med mine kolleger rundt omkring, så har BWT et rigtig godt ry for at levere anlæg og service af høj kvalitet, og det var medvirkende årsag til, at vi valgte BWT Rondomat, der bygger på ionbytterteknologien, som er meget brugervenlig, da anlægget alene skal tilsættes salt. Desuden har vi fået monteret et BWT elektrolyseanlæg med bl.a. automatisk udslamning* af varmtvandsbeholderen. Det letter vores arbejde med at vedligeholde varmtvandssystemet,” siger han.

”Blødgøring er jo besparelser på både den korte og lidt længere bane. Energiforbruget kan naturligvis være svært at sammenligne fra år til år, fordi vi ikke har lige mange patienter, men det er klart mit indtryk, at vi har opnået de forbedringer, vi blev stillet i udsigt. Der er også en række lidt blødere faktorer, som kan være svære at måle, men det er klart mit indtryk, at vi oplever færre løbende toiletter og dryppende brusere,” slutter Jacob Kofod Christoffersen.

Psykiatrien i Region Sjælland har også BWT anlæg på sine øvrige sengeafsnit.

*) Afkalkning og udslamning af varmtvandsbeholdere er vigtig, så kalk og andet bundfald fjernes fra kedlen, og energieffektiviteten kan bevares.

Visit your local website

Stay on this website