Udlejningsanlæg leverer 200 mio. liter kalkfrit vand til verdens største varmtvandslager

bwt-mobilt-udlejningsanlaeg
bwt-mobilt-udlejningsanlaeg
BWT har leveret et blødgøringsanlæg, som forsyner kalkfrit vand af meget høj kvalitet til varmelageret. Anlægget er et mobilt udlejningsanlæg installeret i containere ved byggepladsen.
.

BWT har speci­a­li­seret sig i udlej­nings­anlæg til virk­som­heder, som har behov for renset vand i kortere eller længere peri­oder og i stort set alle kapa­ci­teter. Anlægget til Vojens Fjern­varme har en kapa­citet på 70 m3 i timen og forventes udlejet i et halvt år. Vandet blød­gøres for at beskytte fjern­var­me­sy­stemet mod kalk­af­lej­ringer.

Med et solvar­me­anlæg på 70.000 kvadrat­meter og et nedgravet varmtvandslager på 203.000 m3 etab­lerer Vojens Fjern­varme verdens største solvar­me­anlæg. Solvar­me­an­lægget koster 120 mio. kroner, og kan forsyne 2.000 fjern­var­me­for­bru­gere med solvarme.

Varmela­geret har en over­flade på 23.500 m2, en omkreds på 610 meter, et tværmål på 200 meter samt en dybde på 14 meter. Bunden og de skrå sider er beklædt med en tæt gummi­mem­bran og vandet er dækket af et 70 cm tykt isoleret låg.

Højef­fek­tivt og miljø­ven­ligt blød­gø­rings­anlæg

Udlej­nings­an­lægget er indbygget i to contai­nere og er baseret på stan­dard­typen Rondomat HVD.

Denne mængdestyrede anlægstype har følgende fordele:

 • Sikker og økonomisk drift
 • Miljøvenligt med lavt salt- og vandforbrug
 • Høj vandkvalitet i hele driftsperioden
 • Brugervenlig PLC-styring
 • Korrosionsbestandig konstruktion

Sammen­lignet med konven­tio­nelle blød­gø­rings­anlæg, er HVD-​anlægget kende­tegnet ved:

 • Op til 80 % lavere vand­for­brug
 • Op til 60 % lavere salt­for­brug
 • Fem gange bedre vand­kva­litet

BWT har en række forskel­lige udlej­nings­anlæg til stort set alle appli­ka­tioner. Udover blød­gø­rings­anlæg leverer BWT også:

 • omvendt osmo­se­anlæg (RO-anlæg)
 • ultra-filtre­rings­anlæg
 • demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg baseret på ionbyt­ning

alle er tilgæn­ge­lige på leje­basis og i stort set alle kapa­ci­teter.

Visit your local website

Stay on this website