Energieffektivt omvendt osmoseanlæg
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med en permeat ydelse på 2800 l/t
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med en permeat ydelse på 2800 l/t

BWT PERMAQ Pro 2060 omvendt osmoseanlæg

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse op til 2800 l/t

 
Få gratis tilbud
varenummer: 421072065
 • Til kedelvand og teknisk procesvand
 • Permeat ydelse op til 2800 l/t
 • Lavt energiforbrug
 • Pladsbesparende
 • Simpel og stabil drift
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

PERMAQ Pro 2000-​serien tilbyder flek­si­bi­litet med flere tilvalgs­mu­lig­heder til anven­del­ses­om­råder, hvor man stiller krav om minimal vedli­ge­hol­delse og stabil drift. Tilvalg omfatter blandt andet membran­ren­gø­rings­sy­stemer, som forlænger membra­nernes levetid

Anlægs­se­rien er en økono­misk og enkel løsning til kedelvand og teknisk procesvand, hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet. Der skal anvendes et blød­gø­rings­anlæg som forbe­hand­ling. Anlægget er designet med vægt på simpel og stabil drift med en letfor­stå­elig styring. Styringen sikrer auto­ma­tisk afbry­delse ved mang­lende vand­for­sy­ning og giver sikkerhed for høj kvalitet samt beskyt­telse af efter­føl­gende instal­la­tioner. Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Designet er kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem instal­la­tion ved sparsom plads.

Egen­skaber:

 • Simpelt omvendt osmo­se­anlæg
 • Anlæg­gets stør­relse gør det let at placere ved begrænset plads
 • Indbygget styring – ingen ekstra elek­tronik påkrævet
 • Direkte aflæs­ning af perme­at­flow under drift
 • Mano­meter til aflæs­ning af tryk
 • Anlægget afbrydes auto­ma­tisk ved mang­lende tilgangs­tryk
 • Alar­m­ud­gang
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet

Tekniske detaljer

varenummer 421072065
Permeat ydelse (l/t) * 2800
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 16
Pumpemotorstørrelse (kW) 4
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 3/4
Afgang (") 1
Afløb (mm) 14
Bredde (mm) 720
Dybde (mm) 760
Højde (mm) 1690
Vægt tør ca. (kg) 214

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling


Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en teknik, der via membraner efterlader vandet fri for salte.

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Membraner og pumper er af nyeste teknologi og særligt udvalgt med henblik på at levere vand af bedst mulig kvalitet kombineret med lave driftsudgifter og lavt støjniveau.

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2000 ved sparsom plads?

Designet er kompakt, servicevenligt og tillader nem installation ved sparsom plads.
Weitere laden

 

Produktblad og brochurer
BWT PERMAQ Pro 2000 produktdatablad PDF, 255 Kb Download
Guides og manu­aler
BWT PERMAQ Pro 2000 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download
Produktbeskrivelse

Påli­delig og servi­ce­venlig

PERMAQ Pro 2000-​serien tilbyder flek­si­bi­litet med flere tilvalgs­mu­lig­heder til anven­del­ses­om­råder, hvor man stiller krav om minimal vedli­ge­hol­delse og stabil drift. Tilvalg omfatter blandt andet membran­ren­gø­rings­sy­stemer, som forlænger membra­nernes levetid

Anlægs­se­rien er en økono­misk og enkel løsning til kedelvand og teknisk procesvand, hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet. Der skal anvendes et blød­gø­rings­anlæg som forbe­hand­ling. Anlægget er designet med vægt på simpel og stabil drift med en letfor­stå­elig styring. Styringen sikrer auto­ma­tisk afbry­delse ved mang­lende vand­for­sy­ning og giver sikkerhed for høj kvalitet samt beskyt­telse af efter­føl­gende instal­la­tioner. Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Designet er kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem instal­la­tion ved sparsom plads.

Egen­skaber:

 • Simpelt omvendt osmo­se­anlæg
 • Anlæg­gets stør­relse gør det let at placere ved begrænset plads
 • Indbygget styring – ingen ekstra elek­tronik påkrævet
 • Direkte aflæs­ning af perme­at­flow under drift
 • Mano­meter til aflæs­ning af tryk
 • Anlægget afbrydes auto­ma­tisk ved mang­lende tilgangs­tryk
 • Alar­m­ud­gang
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421072065
Permeat ydelse (l/t) * 2800
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 16
Pumpemotorstørrelse (kW) 4
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 3/4
Afgang (") 1
Afløb (mm) 14
Bredde (mm) 720
Dybde (mm) 760
Højde (mm) 1690
Vægt tør ca. (kg) 214

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling


Spørgsmål

Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en teknik, der via membraner efterlader vandet fri for salte.

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Membraner og pumper er af nyeste teknologi og særligt udvalgt med henblik på at levere vand af bedst mulig kvalitet kombineret med lave driftsudgifter og lavt støjniveau.

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2000 ved sparsom plads?

Designet er kompakt, servicevenligt og tillader nem installation ved sparsom plads.
Weitere laden
Downloads

 

Produktblad og brochurer
BWT PERMAQ Pro 2000 produktdatablad PDF, 255 Kb Download
Guides og manu­aler
BWT PERMAQ Pro 2000 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download

Visit your local website

Stay on this website