Højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ
Højtydende omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse på 6 m3/t
Højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ
Højtydende omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse på 6 m3/t

BWT PERMAQ Pro 2710 højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse 6 m3/t

Få gratis tilbud
varenummer: 421072710
 • Til bl.a. klimasystemer og køletårne
 • Permeat ydelse 6 m3/t
 • Robust og kompakt anlæg
 • Høj ydevne per membran
 • Samlet på et rustfrit stål stativ
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

• kedler
• åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
• køletårne
• procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Egen­skaber:

• Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
• PLC-styringsenhed med touch-skærm som stan­dard
• Styrings­enhed infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-skærmen med grafisk display
• Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
• Flow-transmitter til permeat
• Flow-transmitter til koncen­trat
• Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
• Effektiv BWT-membranteknologi af høj kvalitet
• Ener­gi­ef­fektiv pumpe
• Lavt støj­ni­veau

Tekniske detaljer

varenummer 421072710
Permeat ydelse* 6 m3/t
Saltreduktion > 98 %
Vandudnyttelse WCF** 80....90 %
Tilgangstryk (min/max) 3/6 bar
El-forbindelse 3x400/50 V/Hz
Sikring 50 A
Strømforbrug 11 kW
Beskyttelsesklasse 54 IP
Råvandstemperatur 5-25oC
Omgivelsestemperatur 5-35oC
Tilgang (flange) 2"
Afgang (flange) 2"
Afløb (flange) 2"
Bredde  3800 mm
Dybde  1015 mm
Højde  1800 mm
Vægt tør ca. 460 kg

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling eller ved brug af antiskallerings doserings enhed


Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en membranfiltreringsproces. Membranen fjerner 99 % of alle opløste stoffer og lader kun de rene vandmolekyler trænge igennem. Kombineret med et højt vandtryk fjerner membranen alle salte og mineraler, herunder også kalk, fra vandet. Filtreringsprocessen tilbageholder tilmed mikroorganismer, bakterier, pesticider og tungmetaller.

omvendt osmose funktion 

 

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Der er flere fordele ved at bruge et omvendt osmoseanlæg:

 • Du får den perfekte kalkbeskyttelse
 • Vandet bliver helt fri for salte
 • Minimal vedligeholdelse
 • Billig i drift
 • Anvender ingen kemikalier

 

 

 

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2700 ved sparsom plads?

Set i forhold til anlæggets høje kapacitet er designet kompakt og servicevenligt.
Det tillader nem adgang til komponenter samt simpel installation, selv ved sparsom plads.
Weitere laden
Produktblad og brochurer
BWT Permaq Pro 2700 produktblad PDF, 242 Kb Download
Installationsvejledning
BWT Permaq Pro 2700 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download
Produktbeskrivelse

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

• kedler
• åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
• køletårne
• procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Egen­skaber:

• Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
• PLC-styringsenhed med touch-skærm som stan­dard
• Styrings­enhed infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-skærmen med grafisk display
• Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
• Flow-transmitter til permeat
• Flow-transmitter til koncen­trat
• Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
• Effektiv BWT-membranteknologi af høj kvalitet
• Ener­gi­ef­fektiv pumpe
• Lavt støj­ni­veau

Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421072710
Permeat ydelse* 6 m3/t
Saltreduktion > 98 %
Vandudnyttelse WCF** 80....90 %
Tilgangstryk (min/max) 3/6 bar
El-forbindelse 3x400/50 V/Hz
Sikring 50 A
Strømforbrug 11 kW
Beskyttelsesklasse 54 IP
Råvandstemperatur 5-25oC
Omgivelsestemperatur 5-35oC
Tilgang (flange) 2"
Afgang (flange) 2"
Afløb (flange) 2"
Bredde  3800 mm
Dybde  1015 mm
Højde  1800 mm
Vægt tør ca. 460 kg

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling eller ved brug af antiskallerings doserings enhed


Spørgsmål

Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en membranfiltreringsproces. Membranen fjerner 99 % of alle opløste stoffer og lader kun de rene vandmolekyler trænge igennem. Kombineret med et højt vandtryk fjerner membranen alle salte og mineraler, herunder også kalk, fra vandet. Filtreringsprocessen tilbageholder tilmed mikroorganismer, bakterier, pesticider og tungmetaller.

omvendt osmose funktion 

 

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Der er flere fordele ved at bruge et omvendt osmoseanlæg:

 • Du får den perfekte kalkbeskyttelse
 • Vandet bliver helt fri for salte
 • Minimal vedligeholdelse
 • Billig i drift
 • Anvender ingen kemikalier

 

 

 

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2700 ved sparsom plads?

Set i forhold til anlæggets høje kapacitet er designet kompakt og servicevenligt.
Det tillader nem adgang til komponenter samt simpel installation, selv ved sparsom plads.
Weitere laden
Downloads
Produktblad og brochurer
BWT Permaq Pro 2700 produktblad PDF, 242 Kb Download
Installationsvejledning
BWT Permaq Pro 2700 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download

Visit your local website

Stay on this website