Test af blødgjort vand i samarbejde med KAB, FSB og Tingbjerg

bloedgoering-rondomat

Tingbjerg Boligforening, KAB og FSB har over et år testet henholdsvis blødt vand og vandværksvand på to varmvandsbeholdere.

.

Resul­tatet taler for sig selv

Over et år lavede BWT en test på to ens varmtvands­be­holdere i samar­bejde Ting­b­jerg bolig­for­e­ning, FSB og KAB. Den ene kørte med vand­værks­vand og den anden med delvist blød­gjort vand.

Ejen­dommen ople­vede problemer med at opret­holde varmtvandstem­pe­ra­turen grundet det store kalkind­hold i Køben­havn. Resul­tatet er tyde­ligt. Det bløde vand sikrer en optimal afkøling i behol­deren og leverer samtidig blødt vand ud til bebo­erne. Instal­la­tionen af et blød­gø­rings­anlæg forlænger leve­tiden på alle varmtvand­s­in­stal­la­tioner, da cirka 60 % af kalken redu­ceres i vandet.

bwt-bloedgoering-video
bwt-bloedgoering-video
Video: Test af BWT blødgøringsanlæg i samarbejde med Tingbjerg Boligforening, KAB og FSB

Blødgøringsanlæg for kalkfrit vand i beboelsesejendomme

  • Godkendt til drikkevand – kalkfrit BWT vand i hele ejendommen
  • Økonomisk besparelse med mindre vedligehold og bedre effektivitet i ejendommens VVS-installationer
  • Undgå tillægsafgift ved at sænke ejendommens fremløbstemperatur på fjernvarmevandet
  • Minimalt behov for rensning af varmtvandsbeholdere
  • Miljøvenlig med op til 50 % mindre forbrug af vaskepulver, rengøringsmidler og sæbe
bwt-bloedgoering
bwt-bloedgoering

Ja tak - jeg vil gerne kontaktes af en BWT konsulent!


Er du bygherre, ingeniør, varmetekniker, ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i boligforeningens bestyrelse, så udfyld formularen nedenfor.

Visit your local website

Stay on this website