Sådan undgår du kalk og vandskader

AQA Guard Sensor
AQA Guard Sensor
Som husejer er der to scena­rier, man gerne vil slippe for. De fleste af os kender til de hvide, irri­te­rende kalkpletter på bade­væ­relses fliserne, i bruse­ka­binen, i hånd­va­sken, på arma­turet, i køkke­nets gryder og hushold­hold­nings­ap­pearater. Eller frygten for at vende hjem til et hus, der er ramt af en vand­skade, og som alle­rede vil koste din tid, dine penge og ikke mindst dine bekym­ringer.
.

Mindre kalk giver mere tid

Kalk er ikke kun et kosme­tisk problem, der nager i øjekrogen hver gang aflej­rin­gerne kommer op til over­fladen. Kalk er også tids­kræ­vende og besvær­ligt at fjerne - og der skal ofte en god portion knofedt til. Vi tyr til bekæm­pelse af besvær­lige pletter med en omgang eddike eller skrappe afkal­k­nings­midler. Men er du også en af dem, der hellere vil bruge din tid på andre gøremål end afkal­k­ning af dine instal­la­tioner og elkedel hver anden uge? Så er der heldigvis hjælp at hente.

Svaret er simpelt.

Et blød­gø­rings­anlæg redu­cerer kalken i vandet, der kommer ind i dit hjem, og skal instal­leres lige efter vand­må­leren. Det betyder, at du kan se frem til en hverdag, hvor kalk spiller den mindste rolle. Du kan skære ned på tids­for­bruget af afkal­k­ning af diverse over­flader og appa­rater. Blød­gø­rings­an­lægget sørger nemlig for, at levere kalkfrit vand til hele din bolig. Lige fra vandet i dit bryg­gers og bade­væ­relse til dit køkken og kælder.

 

Mindre kalk i vandet vil også betyde flere fordele for dig og din hverdag:

  • Dine appa­rater får længere levetid og bruger mindre energi
  • Du passer på dine over­flader og vandin­stal­la­tioner
  • Du kan endelig lægge den skrappe kalkfjerner væk
  • Du får mere tid til andet end kedelig afkal­k­ning

… det er blot et udsnit af de prak­tiske fordele, der venter dig med blød­gjort vand i hjemmet. Du kan nemlig også se frem til blødere hånd­klæder og tøj med kalkfrit vand - og du kan helt undvære skyl­le­midlet. Desuden vil din hud og hår blive blødere og mere glans­fuldt, da kalken ikke længere danner et "skjold" efter bad.

 

Vil du høre mere om BWT anlæg til dit hjem?

AQA Guard Sensor
AQA Guard Sensor
Med BWT Perla kan du tilkoble op til 10 AQA Guard Wireless Sensorer (vandskadealarmer) i din bolig
De fleste kender til irriterende kalkpletter på fliser, brusekabine, håndvaske, armatur og husholdholdningsapparater. Eller frygten for at vende hjem til en bolig der er ramt af en vandskade, som vil koste tid, penge og bekymringer. Læs hvordan du undgår de scenarier med en simpelt installation.

Vand­skader, nej tak: Pas på dit hjem, dine minder og dine inve­ste­ringer

De fleste har hørt frygt­lige histo­rier om vand­skader - eller oplevet en vand­skade i eget hjem. Uanset om vand­skaden er lille eller stor, så er scena­riet forbundet med en stor portion frustra­tion over de penge, der skal bruges på at renovere skadens omfang eller de ting og minder, der ikke kunne reddes.

BWT PERLA -er et intel­li­gent blød­gø­rings­anlæg, der er spækket med smarte sikker­heds­funk­tioner lavet til at beskytte dit hjem mod vand­skader.

 

Anlæg­gets indbyg­gede sikker­heds­sy­stemer regi­strerer:

  1. Et plud­se­ligt, højt vand­for­brug. Her lukker anlægget auto­ma­tisk for al vandtil­førsel til dit hjem.
  2. Et lang­somt, sivende vand­for­brug. Eksem­pelvis ved et dryp­pende vandrør eller løbende toilet.

Du får direkte besked på din BWT-​app, hvis uheldet skulle være ude.

For at beskytte hele dit hjem, kan du tilkøbe ekstra vand­ska­de­alarmer. Her kan du koble op til 10 tråd­løse vanda­larmer sammen, som du frit kan placere ved dine vandin­stal­la­tioner, såsom din vaske­ma­skine, i din kælder eller køkken­so­kkel. Mærker en vanda­larm fugt, lukkes der for vandtil­førslen, og du får direkte besked på din BWT-​app eller pr. e-​mail.

 

Beskyt dit hjem mod vand­skader med BWT PERLA

  • Du mini­merer risi­koen for store og små vand­skader
  • Du får direkte besked, hvis uheldet skulle være ude
  • Du beskytter dit hjem, minder og inve­ste­ringer
  • Du kan slippe bekym­rin­gerne, når du er væk hjem­mefra
BWT Perla
Haus Familie
Haus Familie
Så drømmer du om et hjem uden kalk, en hverdag med mere tid og færre bekym­ringer, så er svaret måske et blød­gø­rings­anlæg? Vi vil i hvert fald gøre vores bedste for at finde det rette BWT anlæg frem til dit behov, forbrug og forvent­ninger. Så tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du har fået lyst til at høre nærmere om dine mulig­heder for et kalkfrit hjem.

Visit your local website

Stay on this website