Vand med omtanke for dig og miljøet

For you and planet blue
For you and planet blue
Vil du hjælpe os med at passe på vores miljø? Med vand­filtre fra BWT vinker du farvel til besværet med flaske­vand. Du undgår træt­tende hånd­te­ring af flaske­vand, plads­manglen i køle­skabet og bedst af alt - du viser omtanke for vores miljø ved at fravælge flaske­vand.
.

Du bidrager til mindre plastik

Embal­lage eller flasker - plastik er ikke kun en fast del af mange produkter. Det har længe været et stort problem for vores miljø. Plastik er blevet en unaturlig del af vores omgi­velser, fra verdens­ha­vene og direkte til vores føde­kæde. Med et BWT vand­filter koblet på din 3-i-1 vandhane, kan du vinke farvel til besværet med at indkøbe og slæbe flaske­vand. Du undgår træt­tende hånd­te­ring af flasker, plads­mangel i køle­skabet og bedst af alt - du værner om vores miljø ved at undgå tomme plast­fla­sker.

Du gør en forskel for miljøet og mind­sker CO2-​udslip

Du gør en forskel for vores blå planet ved at vælge et miljø­ven­ligt alter­nativ til flaske­vand fra super­mar­kedet. Flaske­vand trans­por­teres ofte over ekstremt lange afstande, indtil produktet lander i dit køle­skab. Derfor er dit lokale drik­ke­vand, det bedre alter­nativ. Med et BWT vand­filter kan du altså gøre noget godt for dig selv, din familie og vores miljø.

Vil du gøre en forskel?

Start derhjemme, værn om dit lokale drik­ke­vand og undgå flaske­vand i hver­dagen. Vær med i kampen om en #bottlefreezone, hvor du mind­sker forbruget af plastik og beskytter vores miljø. På den måde bidrager du dagligt til en grøn­nere verden dag for dag.
vandfiltre
vandfiltre

Læs mere om vores vandfiltre til vandhanen

BWT kalk­filter +MAGNE­SIUM MP400

 • Fjerner kalk og tilføjer magne­sium
 • Opti­merer smag og aroma i kolde og varme drikke
 • Giver en påli­delig beskyt­telse mod kalk, hvilket giver dine hushold­nings­ap­pa­rater længere levetid
 • Bidrager til et mindre plast­for­brug og bedre miljø, da du undgår at købe mine­ralvand på flaske
 • Fjerner lugt- og smags­for­styr­rende stoffer

Pris for et enkelt kalk­filter

1.197 kr. 

Køb nu
aqa drink, vandfilter, mp400, kalkfilter

BWT aktivt kulfilter AC100

 • Fjerner uønskede pesti­ci­dre­ster
 • Forbedrer smagen i dit vand ved at redu­cere smags- og lugt­for­styr­rende stoffer
 • Efter­lader vandet sundt og smag­fuldt
 • Et bedre alter­nativ til flaske­vand da filtret bidrager til mindre plastik i miljøet
 • Kan benyttes sammen med et blød­gø­rings­anlæg
650 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, ac100, aktivt kulfilter

BWT mine­ral­filter +MAGNE­SIUM M300

 • Tilføjer magne­sium for vels­ma­gende drik­ke­vand
 • Fjerner smags- og lugt­for­styr­rende stoffer, som f.eks. tung­me­taller
 • Under­støtter din magne­sium balance
 • Et smar­tere alter­nativ til flaske­vand, der samtidig redu­cerer dit plast­for­brug
1.033 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, m300, mineralfilter

BWT bakterie- og aktivt kulfilter TC200

 • Redu­cerer pesti­cider, bakte­rier og klor
 • Fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet
 • Opti­merer kvali­tetet af dit drik­ke­vand
 • Bidrager til mindre plastik i miljøet

1.498 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, tc200, bakteriefilter

BWT THERO 90PRO anlæg

 • Opnå det reneste vand
 • Omvendt osmose tekno­logi
 • Redu­cerer sprøj­te­gifte, ting­me­taller, orga­niske stoffer, vira, mikro­p­last, baktie­rier og kalk i vandet
 • App-forbindelse via bluet­ooth giver kontrol og over­blik over vandets kvalitet

10.995 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, thero

BWT AQUAlizer filterkande

 • Filtrer dit drikkevand
 • Magnesium-filtre medfølger
 • Filterkanden rummer 2,6 liter
 • Kan rense op til 120 liter vand

379 kr.

Køb nu
Filterkande, Aqualizer, vandfilterkande

Visit your local website

Stay on this website