Det grønne valg: 4 grunde til at droppe flaske­vand i din forret­ning

det-groenne-valg-drop-vand-paa-engangsplastflasker
det-groenne-valg-drop-vand-paa-engangsplastflasker

Vi er sammen om at passe på vores klode og vores fremtid. Produk­tionen af plastik er et gigan­tisk problem for vores klima, miljø og sundhed. I artiklen her får du 4 grunde til, at du skal droppe flaske­vand på din restau­rant eller café.

 

 

.

4 gode grunde til at droppe flaske­vand – tag et grønt valg!

  1. Vi produ­cerer 400 milli­oner tons plastik hvert år

  2. Der sælges 1,2 milli­oner engangs­plast­fla­sker hvert minut

  3. Flaske­vand udleder 900 gange mere CO2 end poste­vand

  4. Du får 84 % lavere udgifter med en vand­køler

1. Vi produ­cerer over 400 milli­oner tons plastik hvert år

Det er afsindigt meget plastik!

Plast produ­ktionen stiger stadig ...

Ifølge miljøor­ga­ni­sa­tionen Plastic Change, der arbejder for en verden uden plastik, bliver der hvert år produ­ceret over 400 milli­oner tons plastik.

Og alle­rede i år 2025 forventer man, at plast­pro­duk­tionen over­stiger 600 milli­oner tons årligt.

Vand-paa-plastik-engangsflasker-produktion vand-paa-plastik-engangsflasker-produktion
plastik-produktion-reducer-plast-i-naturen plastik-produktion-reducer-plast-i-naturen

Langt det meste af produk­tionen af plastik foregår med fossile brænd­stoffer – og det kræver enormt meget energi at produ­cere plastik. Samtidig er vi dårlige til at genan­vende plast.

En rapport fra 2016 viser, at vi kun genan­vender 14 % af plastik. Resten ender rundt om på kloden, i vores have og i vores maver.

Når plastik ender i naturen, bliver det lang­somt nedbrudt til mikro­p­last. Det er små stykker plast på mindre end 5 mm.

Mikro­p­last kan suge miljø­gifte og kemi­ka­lier til sig, så når dyr spiser, får de foru­renet plast med ned i maven. Og når vi spiser dyrene, får vi mikro­p­last ind i vores kroppe.

Mikro­p­last findes desværre alle vegne. Der er fundet mikro­p­last i havfugle, fisk, muslinger, honning, vin, øl – og i menne­skets urin.

Derfor er plastik en stor trussel mod naturen, klimaet, havmil­jøet og vores egen sundhed.

2. Der sælges 1,2 milli­oner engangs­plast­fla­sker hvert minut

Salg på verdens­plan

Hvert eneste minut døgnet rundt sælges der 1,2 milli­oner engangs­plast­fla­sker på verdens­plan.

Det er 1,7 milli­arder engangs­plast­fla­sker om dagen. HVER DAG!

drop-engangsplastflasker-i-naturen drop-engangsplastflasker-i-naturen
vandkoler-til-restaurant-og-café-fordele vandkoler-til-restaurant-og-café-fordele

Unødig trans­port af engangs­plast­fla­sker

Plast­fla­sker bliver trans­por­teret rundt på hele kloden, hvilket udleder massive mængder CO2 – helt unød­ven­digt.

Ifølge miljøor­ga­ni­sa­tionen Plastic Oceans er cirka halv­delen af den plastik, vi produ­cerer, til engangs­pro­dukter.

Hvor ender vores engangs­plast­fla­sker?
Det er fx embal­lage eller andre produkter, som vi kun bruger én gang – typisk i nogle få minutter før vi smider det ud. Derefter ryger det på losse­pladsen eller til forbræn­ding. Eller ud i naturen.

Som nævnt er det kun cirka 14 % af al plastik, som vi genan­vender. Resten ender rundt om på planeten og er flere hund­rede år om at blive nedbrudt.

Fravaelg-flaskevand-skaan-naturen

3. Flaske­vand udleder 900 gange mere CO2 end poste­vand

Det kan siges meget enkelt:

Drik vand fra vand­hanen.
Når du drikker flaske­vand, udleder det nemlig 900 gange mere CO2 end poste­vand.

spar-co2-drik-lokalt-vand-fra-hanen spar-co2-drik-lokalt-vand-fra-hanen
engangsflasker-udleder-mere-CO2-end-postevand engangsflasker-udleder-mere-co2-end-postevand

Det er HOFOR (Hoved­stads­om­rå­dets Forsy­nings­sel­skab), der står bag udreg­ningen

De fortæller, at en liter vand fra en køben­havnsk vand­hane har en samlet CO2-udled­ning på 0,0002 kg. Det er inklusiv, at vandet pumpes op, filtreres og trans­por­teres ud til forbru­gerne.

En liter flaske­vand derimod har en samlet CO2-udled­ning på 0,18 kg.

Her er der nemlig også brugt CO2 på at produ­cere flasken, tappe vandet, trans­por­tere og bort­skaffe flasken.

DERFOR udleder flaske­vand 900 gange mere CO2 end vand fra hanen.

Vil du gøre noget godt for miljøet og klimaet, er noget af det mest effek­tive, du kan gøre, at drikke poste­vand i stedet for flaske­vand.

4. Du får 84 % lavere udgifter med en vand­køler

Det er ikke kun godt for klimaet at vælge postevand i stedet for flaskevand. Det er også godt for din økonomi.

Spar penge på driften

Uanset, hvem du køber eller serverer vand til, så kan dine samlede udgifter blive 84 % lavere med en vand­køler eller vandau­tomat i stedet for flaske­vand.
spar-84-procent-med-filtreret-vand spar-84-procent-med-filtreret-bwt-vand
spar-masser-af-penge-paa-driften spar-masser-af-penge-paa-driften

Opsummering

Hvis du har scrollet herned, så lad os tage en kort opsum­me­ring:

 

4 konkrete grunde til, at du skal droppe køb af vand på plast­fla­sker.

Hvorfor er plastik et problem?
 • Det tager flere hund­rede år for naturen at nedbryde plastik
 • 99 % af verdens plastikpro­duk­tion er baseret på fossile brænd­stoffer
 • Én plast­flaske bliver til 10 milli­oner dele mikro­p­last, som foru­rener miljøet – og ender i vores kroppe

DERFOR, er det på tide at tage et opgør med vores plastikpro­duk­tion.

Ovenfor har du fået 4 konkrete grunde til, at du skal droppe plast­fla­skerne på dit hotel, i din restau­rant eller virk­somhed. 

Tag det første skridt mod en grønnere forretning

 

Vi kan tage en snak om dine mulig­heder, og vi laver også gerne en konkret bereg­ning på, hvad du kan spare i din virk­somhed ved at vælge en vand­køler i stedet for flaske­vand.

Hvis du har spørgsmål, så tag endelig fat i os.

Gør som andre brancher - start dit grønne valg i dag!

Visit your local website

Stay on this website