Esti Chem slap for indkøb af demineraliseret vand i tankbiler vha. egen produktion af BWT vand

Esti-chem-bwt-vand
Esti-chem-bwt-vand
Efter virksomheden Esti Chem skiftede købsvand fra store tankbiler ud med egen produktion af vand ved hjælp af to BWT anlæg, oplever de nu øget fleksibilitet, bedre arbejdsmiljø og driftsoptimering i produktionen i Gadstrup.
.
Esti Chem leverer en bred produktion af forskellige emulgator-og rengøringspakker til virksomheder, der har behov for kemiske ingredienser til bl.a. metal cleaners, skumdæmpere eller grafisk industri. Her hjælper Esti Chem med både skræddersyede- og standardløsninger, hvilket er bedre for både sundheden, sikkerheden og miljøet. Derfor laves alle produkter med omtanke for miljøet, hvor Esti Chem benytter sig af naturlige tilgængelige råvarestoffer, som kokos- og rapsolie.
Esti-chem-bwt-vand
Esti-chem-bwt-vand
”Man skal gøre det man er god til. Vi er ikke gode til servicere anlæggene – så derfor er BWT på dem med deres ekspertise.”
Dennis fra Esti Chem

Økonomiske besparelser giver hurtig tilbagebetaling

ENår Esti Chem fremstiller produkter til deres kunder, benytter de sig af store mængder demineraliseret vand til produktionen. Men eftersom produktionen var stigende, blev mængderne af det demineraliserede vand også en krævende ressource. Derfor besluttede Esti Chem, at tage kontakt til BWT.

”Fra jeg startede i Esti Chem for cirka 11,5 år siden, har vi købt demineraliseret vand, som leveres i tankbiler. Eftersom vi sælger mere og mere, blev vores behov for det demineraliserede vand også større. På et tidspunkt tænker vi: Ej, der må være en fordel i at lave det selv,” fortæller Dennis Svendsen, produktionschef hos Esti Chem.

Ganske rigtigt viste det, at være en klar fordel at producere vandet selv. Efter et møde med en konsulent fra BWT, der fokuserede på både det økonomiske aspekt og den høje vandkvalitet, var beregningerne ikke til at tage fejl af.

”Vi havde tallene for hvor meget vandet kostede før, og hvad det nye BWT anlæg ville koste, og derfra kunne man tydeligt se, at det kunne betale sig at producere vandet selv. På daværende tidspunkt tænkte vi, at anlægget var tjent hjem på 1,5 år, men i øjeblikket er investeringen allerede tjent ind på 1 år og 3 måneder grundet en stigning i produktionen,” forsætter Dennis Svendsen.

 

Øget flek­si­bi­litet og opti­me­rede arbejds­pro­cesser

Efter instal­la­tionen af BWT anlæg i produk­tionen, er det ikke kun økono­miske bespa­relser, som Esti Chem oplever. Flek­si­bi­li­teten er en helt anden efter vandet ikke længere er en ressource, der skal skaffes hjem. Før skulle Esti Chem koor­di­nere at få tank­biler hjem i tide, hvis en stor ordre var tikket ind, men da de nu produ­cerer deres eget demi­ne­ra­li­se­rede vand, er flek­si­bi­li­teten i top.

”Det er en god ting at have råvaren, uden at tænke over det. Ser jeg bort fra det økono­miske aspekt, er det helt klart den største fordel. Vi har det altid på lager,” fortæller Dennis, der ikke er i tvivl om fordelen.

 

En bekym­ringsfri hverdag med en servi­ce­af­tale

For Dennis er alle forvent­nin­gerne indfriet. Der er tilmed tegnet servi­ce­af­taler på begge anlæg, hvilket blev aftalt alle­rede fra begyn­delsen. Det betyder, at der en gang om året bliver skiftet membraner, hvilket gør at Dennis og resten af teamet kan foku­sere på deres arbejde. ”Man skal gøre det man er god til. Vi er ikke gode til servi­cere anlæg­gene – så derfor er BWT på dem med deres eksper­tise.”, afslutter Dennis fra Esti Chem.

Fik du også læst..

Visit our international website

Stay on this website