Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Service til privat

Guides og service

BWT vand
Her finder du guides og info om service til blødgøringsanlæg, vandfiltre, filterkander mm.
produkter produkter

Har du brug for hjælp, tips eller guides?

Vi har samlet det hele ét sted for at gøre det nemmere for dig.


Når du instal­lerer et BWT blød­gø­rings­anlæg bliver din hverdag nemmere og du beskytter dit hjem mod kalk. Skulle der alli­gevel opstå situ­a­tioner, hvor du får problemer med dit BWT anlæg eller har behov for vejled­ning, har vi samlet en række guides, tips og gode råd. På siden kan du finde videogu­ides, der fortæller hvordan du tester vandets hård­heds­grad, justerer på blød­gø­rings­an­lægget eller påfylder salt.

Du kan også læse nærmere om, hvordan du vedli­ge­holder dit blød­gø­rings­anlæg for bedste drift og levetid, anbe­fa­linger til dig med et nyt BWT anlæg og hvad du skal gøre, hvis du oplever problemer eller kalk på trods af blød­gø­rings­an­lægget. Mangler du vejled­ning eller rådgiv­ning, så skal du ikke tøve med at kontakte os.

5 tips til dig med et nyt blødgøringsanlæg

 1. Fjern gammel kalk. Det bløde vand fra anlægget fjerner ikke de kalk­af­lej­ringer, som alle­rede har sat sig fast i vaske­ma­skinen, elkedlen, vand­haner m.m. For at opnå det bedste resultat er det derfor en god idé at afkalke. 
 2. Indstil opva­ske­ma­skinen. Din opva­ske­ma­skine skal indstilles til den nye hård­heds­grad, da maskinen doserer salt og afspæn­ding efter hård­heds­grad.
 3. Skru ned for sæben. Brug mindre vaske­middel i vaske­ma­skinen. Læs på ­pakken og doser efter den nye hård­heds­grad. Over­do­se­ring giver ikke renere resultat, men efter­lader sæbe­re­ster i dit tøj.
 4. Spar på rengø­rings­mid­lerne. Brug mindre afkalknings-​​ og rengø­rings­middel, når du gør rent.
 5. Halver forbruget af shampoo. Brug mindre shampoo og sæbe, når du vasker hår, hænder og går i bad. For meget sæbe kan efter­lade fedtede sæbe­re­ster på fliser og i håret. Du bør halvere mængden af shampoo, når dit vand er blød­gjort.
Geld sparen durch weiches Wasser
Geld sparen durch weiches Wasser

Oplever du problemer med dit BWT anlæg?

Oplever du kalkpletter, belægninger i badet eller andre problemer med dit blødgøringsanlæg, så er denne liste god at gennemgå i arbejdet med at lokalisere problemet.

1. Test først vandet efter anlægget

Start med at teste vandet i din vandhane med testkittet, som fulgte med anlægget. Er vandet blødt eller ej?

 • Hvis vandet er hårdt, så virker anlægget ikke, og du skal tjekke anlægget. Se punkt 2 og 3.
 • Hvis vandet er blødt, virker anlægget, og problemet skyldes noget andet. Hvis der er tale om belægninger i badet kan det være sæberester. Man bør halvere sit forbrug af sæbe, når man har blødt vand, da det ellers vil sætte sig som fedtede rester i hår og på fliser. Hvis der er tale om kalkpletter har du måske glemt at afkalke dine installationer, da du fik blødgøringsanlægget installeret. Det bløde vand fjerner ikke gamle kalkaflejringer, så for at opnå det bedste resultat, bør man afkalke alle sine installationer, lige når man har fået installeret sit blødgøringsanlæg.
Køb testsæt
Wasserhärte testen

2. Tjek displayet på anlægget

Tjek som noget af det første displayet på dit blød­gø­rings­anlæg.

 • Hvis displayet viser en fejl­kode skal du kontakte BWT, husk at sørge for at dit anlæg er regi­streret.
 • Hvis displayet viser salta­larm, skal du fylde salt på. Se punkt 3.
Læs mere om produktregistrering
Wasserenthärter im Keller

3. Tjek om der er salt på anlægget

Når du tjekker blød­gø­rings­an­lægget, skal du også se, om der er salt på anlægget.

Der skal som minimum være hele og synlige salt­tab­letter i anlæg­gets beholder. Hvis der ikke er det, skal du fylde anlægget op med salt.

Bestil salt eller tegn et saltabonnement
Perla Tabs

Sådan vedli­ge­holdes AQA life og AQA basic blød­gø­rings­anlæg

Et blød­gø­rings­anlæg passer i høj grad sig selv. Der er dog et par ting, som du bør tjekke løbende, hvis du vil være sikker på, at dit blød­gø­rings­anlæg yder opti­malt.

 

Vandet fra dit vand­værk passerer gennem blød­gø­rings­an­lægget og fjerner kalken, så du opnår alle forde­lene ved blød­gjort vand i hanerne. Når anlægget ikke længere kan optage mere kalk, starter det en auto­ma­tisk rege­ne­ra­tions­proces, hvor anlægget renses med en mild salt­op­løs­ning. Det er derfor afgø­rende, at der altid er salt på anlægget.

Påfyld salttabletter på AQA basic og AQA life

Vi anbe­faler, at du bruger føde­va­re­god­kendte* Sani­tabs salt­tab­letter til dit BWT AQA life eller basic anlæg, da de er specielt egnet til rege­ne­ra­tion af blød­gø­rings­anlæg. Sani­tabs renser filtret og sikrer høj hygiejne. På AQA Basic fylder du salt på ved at åbne det lille sorte låg og hælde Sani­tabs ned i salt­karret med vand. På AQA Life løfter de det øverste af den blå kappe af og hælder Sani­tabs ned i salt­karret med vand. Hvor tit du skal påfylde salt afhænger af dit vand­for­brug, men vi anbe­faler, at du tjekker salt­standen hver 4. uge. Det er vigtigt, at der hele tiden er synlige salt­tab­letter i vandet. Der må gerne påfyldes salt helt op til kantet over vand­spejlet.
sanitabs
sanitabs
Sådan påfylder du salt på AQA life og AQA basic

Indbygget salta­larm i AQA basic og AQA life

En indbygget salta­larm i anlæg­gene betyder også, at displayet på dit blød­gø­rings­anlæg vil indi­kere, når anlægget er løbet helt tør for salt. AQA Life afgiver lydsignal og displayet skifter farve til rød, når der er salt­mangel, mens AQA Basic blot skriver ’salt’ i displayet. Du fjerner alarmen ved at trykke ’OK’. Vi anbe­faler, at du tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.
Glemmer du at fylde salt på, vil blød­gø­rings­an­lægget ikke længere levere blødt vand. I stedet vil du få hårdt vand i boligen. Hvis dit anlæg kun når at rege­ne­rere et par gange uden salt, skal du blot skynde dig at fylde salt på, og anlægget vil igen levere blødt vand. Du kan evt. ringe til vores konsu­lenter på telefon 43 60 05 00, hvis du ønsker en tele­fo­nisk guide til salt­på­fyld­ning. Hvis dit anlæg over længere tid eller over flere rege­ne­ra­tioner har manglet salt, vil det skade anlægget, og konse­kvensen kan være, at anlægget går i stykker.

 

Få salt leveret til hoved­døren

Du kan bestille salt i en abon­ne­ments­ord­ning, hvor saltet auto­ma­tisk leveres til din hoveddør og du sparer fragten. Abon­ne­ment kan oprettes på www.shop.bwt.dk – her kan du også beregne hvor meget salt du skal bruge i forhold til dit vand­for­brug.

 

*DS/EN 973, type A

Test og juste­ring af hård­heds­grad på AQA basic og AQA life

 

BWT’s blød­gø­rings­anlæg kan i prin­cippet levere og indstilles til at levere vand med 0 hård­heds­grader, men vi anbe­faler at anlægget indstilles til 6 hård­heds­grader af flere grunde.

For det første kan det være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaske­ma­skinen ved meget blødt vand. Hvis du har gamle jernrør i dit hus, kan der desuden være risiko for tæringer ved mindre end 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand. Meget blødt vand kan også få en flad og kedelig smag pga. det mang­lende mine­ra­lind­hold.

 

Hvis du af den ene eller anden grund ønsker en anden blød­gø­ring, end den din VVS’er har indstillet, så har du selv mulighed for at indstille anlægget.

Du kan købe testsæt her www.shop.bwt.dk

Test-basic
test-basic
Test og justering af hårdhedsgrad - AQA basic
life
life
Test og justering af hårdhedsgrad - AQA life

Rens AQA life eller AQA basic med BWT desin­fek­tions­pulver

Det er vigtigt, at du opret­holder en høj hygiejne i dit AQA basic eller AQA life blød­gø­rings­anlæg. Derfor har vi udviklet Dioxal, et desin­fek­tions­pulver, der fjerner både bakte­rier, andre mikro­or­ga­nismer samt biofilm fra ionbyt­ter­massen i dit blød­gø­rings­anlæg.
Vi anbe­faler, at du renser dit AQA basic eller AQA lifer blød­gø­rings­anlæg med Dioxal mindst en gang om året, hvis anlægget har stået stille over længere tid (fx i sommer­huse), hvis anlægget har biofilm i salt­karret eller hvis du oplever en bi-​smag i dit BWT vand.

Du kan købe BWT Dioxal desin­fek­tions­pulver på www.shop.bwt.dk

Sådan bruger du Dioxal

Læs altid brugermanualen grundigt inden brug, så du overholder sikkerhedsinstruktionerne.

 1. Tag låget af saltkarret på dit blødgøringsanlæg og kontrollér om der er vand i bunden af saltkarret. Der skal være vand i bunden af saltkarret, så Dioxal har mulighed for at blive opløst.
 2. Før du tilsætter Dioxal, skal saltet i bunden af saltkarret trækkes til den ene side, så den blå bund bliver synlig. (Benyt de vedlagte handsker til dette)
 3. Nu tilsættes hele indholdet af Dioxal-beholderen i den side, hvor den blå bund er synlig.
 4. Dioxal skal nu absorberes. Dette tager ofte mellem 10-15 minutter.
 5. Når Dioxal er absorberet, skal du starte en regeneration manuelt. For at starte en regenerering, kan du se manualen for dit blødgøringsanlæg eller vores vejledningsvideo.
  OBS: Vær opmærksom på, at lugt af klor eller gullig salt kan forekomme. Dette er helt normalt og vil forsvinde efter noget tid.
 6. Du har nu renset dit blødgøringsanlæg, og kan med fordel påfylde Sanitabs salt.
dioxal
dioxal
Sådan renser du AQA basic med Dioxal
dioxal
dioxal
Sådan renser du AQA life med Dioxal

Fandt du ikke det du søgte?

Her er et par hurtige genveje

Ofte stillede spørgsmål

Benyt menuen herunder til at få svar på de spørgsmål, som vores kunder ofte stiller.
Hvis svaret på dit spørgsmål ikke findes herunder, er du velkommen til at kontakte os på e-​mail [email protected] eller telefon +45 43 600 500. Vores tele­foner er åbne mandag til torsdag 08.00 til 16.00 og fredag 08.00 til 15.30.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Har du gamle jernrør i dit hus, kan der være risiko for tæringer ved mindre end 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres. Er du i tvivl om noget? Spørg en VVS’er til råds, og hør om anlægget kan installeres hos dig. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Hvad sker der med kalkaflejringerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Kan jeg få leveret Sani­tabs salt­tab­letter?

Ja, du kan tegne et abon­ne­ment, så du auto­ma­tisk får leveret Sani­tabs direkte til din dør. Du kan tegne abon­ne­ment og beregne dit salt­for­brug her: www.sanitabs.bwt.dk
www.sanitabs.bwt.dk

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvordan opsiger jeg mit abon­ne­ment?

Du kan til enhver tid med 30 dages varsel opsige dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Hvor ofte du skal fylde salt på afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen. Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenlignelig med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.
Se mere

Gå på opda­gelse i et univers af kalkfrie fordele

Mangler du nemme tips til rengø­ringen? Higer du efter effek­tive råd til en kalkfri hverdag uden besvær? Eller er du blot på jagt efter over­ra­skende viden om BWT vand, kalk og alle forde­lene? Gå ikke glip af vores bedste artikler, hvor du er garan­teret viden, tips og tricks til dig og din hverdag.

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land