Sådan får du silkeblødt vasketøj helt uden brug af skyllemiddel eller tørretumbler

Baby im rosa Handtuch
Baby im rosa Handtuch
En test viser, hvordan du får silkeblødt vasketøj helt uden brug af tørretumbler eller skyllemiddel. Det er vandet, det gør forskellen.
.

Dejlig blødt vasketøj, der føles rart og godt mod huden: Det skønne bløde vasketøj bliver ofte hårdt og stift, når det er blevet vasket et par gange.

Tøjvask! Det er en tilba­ge­ven­dende begi­venhed flere gange om ugen i alle hjem. Ifølge det tyske tids­skrift "test" vasker de fleste nemlig tøj mindst én til to gange om ugen1.

Og vi kender alle følelsen af, at yndlings­trøjen eller det førhen så dejlig bløde hånd­klæde plud­selig er stift og kradser efter nogle gange i vaske­ma­skinen. Og det er ikke alle, der har en tørre­tum­bler – eller også vil du gerne skåne den dyre trøje fra en tur i tørre­tum­b­leren. Mange børne­fa­mi­lier og miljø­be­vidste forbru­gere undgår også helst skyl­le­middel på grund af risi­koen for astmaf­rem­kal­dende duft­stoffer2. Den tyske miljøsty­relse anbe­faler også, at der ikke bruges skyl­le­middel, "da dette er en kilde til ekstra kemi­ka­lier i miljøet". 3

water
water

Vandhårdhedens betydning for dit tøj: Det blev testet

For at finde ud af, hvilken indflydelse vandhårdheden har på vasketøjet, lod man vaskeklude vaske hos to forskellige vaskerier: Vaskeri 1 brugte blødt vand, men vaskeri 2 brugte hårdt vand. Begge vaskerier skyllede og tørrede de blå vaskeklude 50 gange for at kunne sammenligne effekten af mange vaske på vaskekludene. Derefter undersøgte udvalgte testpersoner tekstilernes overflade og udseende, og vaskekludene blev tilmed undersøgt nærmere under mikroskop. Derudover blev stoffet ved hjælp af en særlig proces undersøgt for rester. Her blev vaskekludene brændt, og det eneste, der blev tilbage, var substanser, der kunne tyde på aflejringer.

Resultaterne er entydige – blødt vand gør vasketøjet blødere

Det krævede ikke mange sekunder at se forskel på vaskekludene: De vaskeklude, der var blevet vasket med hårdt vand, virkede langt mere slidte. Ifølge testpersonerne var de ikke rare at røre ved, og de havde også fået et helt andet udseende. For slet ikke at tale om misfarvningen. I stedet for en flot mørkeblå vaskeklud havde testpersonerne nu en gråblå vaskeklud i hænderne. Mange ganges vask med hårdt vand misfarvede altså stoffet markant. Der var også sæberester og andet på vaskekludene, hvilket kun blev værre og værre, jo mere kludene blev vasket.

Waschlappen Vergleich
Waschlappen Vergleich
Sammenligningen mellem vaskeklude, der er vasket med blødt vand (til venstre) og hårdt vand (til højre), viser tydeligt, hvor stor indflydelse vandhårdheden har på vasketøjet.
Udseendet på vaskeklude vasket med blødt vand var langt flottere efter mange ganges maskinvask. Selv under mikroskop kunne man næsten ikke se nogen forandringer af stoffet, og ved undersøgelsen efter forbrændingen kunne der stort set ikke konstateres aflejringer. I modsætning hertil var værdierne for vaskekludene udsat for hårdt vand alarmerende høje, og efter 50 ganges maskinvask lå de endda uden for standardområdet.
Frau mit Kind wäscht Wäsche
Frau mit Kind wäscht Wäsche
Blødt og luftigt tøj til hele familien – helt uden brug af skyllemidler: Det er det, som blødgøringsanlæggene fra BWT kan.

Kalk gør vasketøjet hårdere og mere gråt

Hårdt vand har altså en negative effekt på dit vasketøj. Men hvad skyldes det? Jo mere kalk, der er opløst i vandet, desto hårdere er vandet. Hvor meget kalk der er i vandet, afhænger af, hvor vandet stammer fra. Som følge af det kalkholdige, hårde vand danner der såkaldt kalksæbe ved vask. Denne sætter sig i tøjet og aflejrer sig på fibrene i stoffet. Tøjet føles kradsende og stift. Desuden mister stoffet sin farveglans og får en grålig fremtoning.

"En blødgøring sikrer en bedre tøjvask på længere sigt, da aflejringerne på fibrene minimeres".
Burnus Hychem GmbH

Silkeblødt vasketøj helt uden skyllemiddel: Med et blødgøringsanlæg er dette nu muligt!

Blødgøringsanlæg fra f.eks. BWT omdanner hårdt vand til blødt vand. Disse anlæg forvandler hårdt vand til silkeblødt vand via ionombytning. Eksperterne anbefaler at vaske tøj i blødt vand – ideelt set med en hårdhed på 4-8 dH. Dette er med til at forhindre dannelsen af kalksæbe og aflejringer på tøjet. Det er ren "win-win": Silkeblødt og flot tøj helt uden skyllemiddel. Du skåner både miljøet og din vaskemaskine – og kan samtidig nyde følelsen af silkeblødt tøj mod huden – vask efter vask.

Pärchen in Decke gehüllt
Pärchen in Decke gehüllt
Savner du også følelsen af silkeblødt vasketøj?
Lad vores eksperter rådgive dig.

Visit your local website

Stay on this website