Vandfiltre i husholdningen

Trinkwasserfilter Wasserhygiene
Trinkwasserfilter Wasserhygiene
I Tyskland og Østrig er vand principielt af god kvalitet. Men du skal alligevel være opmærksom på nogle ting for at sikre, at det også er hy­giej­nisk rent vand, som kommer i glasset. Vi har lavet en oversigt over, hvad det er, du skal vide, når det drejer sig om vand i din egen husholdning.
.
Drikkevand er et af de levnedsmidler, der er underlagt den strengeste kontrol i Europa. Men selv den intensive overvågning på vandværkerne nytter kun meget lidt, hvis smudspartikler finder vej ind i huset med vandet og dermed kan forurene dette. Det er nemlig her ved tilslutningsledningerne fra vandværket og til huset installation at vandforsyningsvirksomhedens ansvar ophører. Husejeren bærer selv ansvaret for vandets kvalitet.

Hvordan kommer smudspartikler i vandet?

Smudspartikler som rust og sand kan f.eks. komme ud i vandet i følgende situationer:

  • Ved reparation af vandrør
  • Når det offentlige rørsystem vedligeholdes
  • Når vandrør tilsluttes i nye huse eller ved ombygninger
  • Når der tappes vand fra en kilde

Hvis der kommer tungmetaller som bly, jern, kobber eller nikkel fra ældre installationer ud i vandet, kan det være farligt for især babyer og små børn.

Korroderede rør med slam giver desuden optimale betingelser for bakterier. På de angrebne overflader dannes der en biofilm, som bl.a. er et perfekt vækstmedie for legionellabakterier. Hvis de kommer i luftvejene i forbindelse med et bad, kan de i værste fald medføre legionærsyge, som giver høj feber og en meget alvorlig lungebetændelse.

Et filter sikrer, at der ikke kommer snavs i vandet

Et vandfilter forhindrer, at smudspartikler uhindret kan løbe ud af vandhanen. Det installeres bag vandmåleren i kælderen eller teknikrummet og fungerer som en fin si: Smudspartikler og andre partikler fastholdes på filterets overflade og kan dermed ikke længere komme ind i vandrøret. BWT vandfiltre har en filterfinhed på 90 μm. Til sammenligning har et normalt hår fra et menneske en diameter på ca. 100 μm.

Vandfiltre er desuden med til at forebygge korrosion i vandrørene. De forhindrer nemlig, at der aflejres rust-, smuds- og sandpartikler, der kan angribe rørene og medføre dannelse af en biofilm. Filteret er dermed en vigtig beskyttelsesbarriere. Både for dig og din familie, men også for vaskemaskinen og opvaskemaskinen, som kan blive ødelagt af aflejringer.

Vandfiltre skal vedligeholdes regelmæssigt

Lige så vigtigt et vandfilter er for at beskytte helbredet og dine apparater – lige så farligt kan det blive, hvis det er dårligt vedligeholdt: Filter forvandler sig til en bakteriefælde og forringer vandkvaliteten. Derfor skal filterelementet renses eller udskiftes regelmæssigt. Hvor ofte, afhænger af filtersystemet.

Ved udskiftningsfilteret udskiftes filterelementet. Takket være den nyeste teknologi som f.eks. E1-partikelfilteret klares det på kort tid og helt uden brug af værktøj. I en håndevending lukkes der for vandet direkte på apparatet helt uden vandspild. Filterelementet bør som minimum udskiftes hver 6. måned for at sikre, at vandkvaliteten altid er i top.

E1-partikelfilter – den nemme vej til god drikkevandshygiejne

BWT E1-partikelfilteret er meget brugervenligt og nemt at betjene: Det hygiejniske vandfilter, dvs. selve filterkoppen med filterelementet, kan udskiftes i en håndevending. Det er muligt at lukke for vandet direkte på apparatet via et enkelt greb – helt uden brug af værktøj og helt uden vandspild.

Ved registrering af produktet tilbyder BWT 10 års garanti og en automatisk påmindelsesservice via mail, så du ikke glemmer at skifte det hygiejniske vandfilter.

E1 Einhebelfilter Produktbild E1 Einhebelfilter Produktbild

Visit your local website

Stay on this website