Service til privat

Downloads og guides

Her finder du downloads, manualer, guides og generel info om service til blødgøringsanlæg, vandfiltre, filterkander mm.
produkter produkter

Har du brug for hjælp, tips eller guides?

Vi har samlet det hele ét sted for at gøre det nemmere for dig.


Når du instal­lerer et BWT blød­gø­rings­anlæg bliver din hverdag nemmere og du beskytter dit hjem mod kalk. Skulle der alli­gevel opstå situ­a­tioner, hvor du får problemer med dit BWT anlæg eller har behov for vejled­ning, har vi samlet en række guides, tips og gode råd. På siden kan du finde videogu­ides, der fortæller hvordan du tester vandets hård­heds­grad, justerer på blød­gø­rings­an­lægget eller påfylder salt.

Du kan også læse nærmere om, hvordan du vedli­ge­holder dit blød­gø­rings­anlæg for bedste drift og levetid, anbe­fa­linger til dig med et nyt BWT anlæg og hvad du skal gøre, hvis du oplever problemer eller kalk på trods af blød­gø­rings­an­lægget. Mangler du vejled­ning eller rådgiv­ning, så skal du ikke tøve med at kontakte os.

Down­loads

BWT pool og spa

Manu­aler og quick guides
BWT digital pooltester PWM / ICO - Quick guide - EN PDF, 2 Mb Download
BWT varmepumpe MYPOOL inverter - Manual - EN PDF, 4 Mb Download
BWT bundsuger BC02 - Manual - NO PDF, 635 Kb Download
BWT poolrobot BC100+ - Manual - EN PDF, 20 Mb Download
BWT poolrobot BC200+ - Manual - EN PDF, 27 Mb Download
BWT bundsuger BC30 - Manual - EN PDF, 38 Mb Download
BWT bundsuger BC40 - Manual - EN PDF, 49 Mb Download
BWT bundsuger BC50 - Manual - EN PDF, 20 Mb Download
BWT poolrobot B serie - Quick guide - EN PDF, 2 Mb Download
BWT poolrobot D serie - Quick guide - EN PDF, 2 Mb Download
BWT poolrobot cosmy - Manual - EN PDF, 3 Mb Download
BWT poolpumpe SP3600 - Manual - EN PDF, 2 Mb Download
BWT poolpumpe 16-19-21 - Manual - EN PDF, 3 Mb Download
BWT poolpumpe 7-8000 - Manual - EN PDF, 2 Mb Download
BWT sandfilterpumper - Quick guide - EN PDF, 8 Mb Download
BWT sandfilterpumper - Manual - EN PDF, 8 Mb Download
BWT overfladeskimmer 2000-4000 - Manual - EN PDF, 2 Mb Download
Produk­t­da­ta­blade og brochurer
BWT digital pooltester PWM - Produktdatablad - EN PDF, 1096 Kb Down­load
BWT varmepumpe HEAT - Manual - FR, EN PDF, 1376 Kb Down­load
BWT varmepumper MYPOOL inverter - Brochure - EN PDF, 616 Kb Down­load
BWT poolrobot B200 - Produktdatablad - EN PDF, 1135 Kb Down­load
BWT BC bundsugere og poolrobotter - Brochure - EN PDF, 4 Mb Down­load
BWT poolrobot B100 - Produktdatablad - EN PDF, 737 Kb Down­load
BWT poolrobot Cosmy 100 - Produktdatablad - EN PDF, 1173 Kb Down­load
BWT poolrobot Cosmy 150 - Produktdatablad - EN PDF, 1173 Kb Down­load
BWT poolrobot Cosmy 200 - Produktdatablad - EN PDF, 1495 Kb Down­load
BWT poolrobot D200 - Produktdatablad - EN PDF, 3 Mb Down­load
BWT poolrobot D300 - Produktdatablad - EN PDF, 4 Mb Down­load
BWT overfladeskimmer 2000 - Produktdatablad - EN PDF, 159 Kb Down­load
BWT overfladeskimmer 4000 - Produktdatablad - EN PDF, 163 Kb Down­load
BWT poolrobot til effektiv rengøring af din pool
BWT poolrobot til effektiv rengøring af din pool

BWT hygiejnisk vandfilter

Manualer og quick guides
Sådan håndterer du E1 hygiejnisk vandfilter fra BWT PDF, 8 Mb Download
Produktdatablade og brochurer
E1 vandfilter produktblad PDF, 656 Kb Download

BWT Filter­kander og filtre

Manualer og quick guides
BWT Filterkande manual PDF, 2 Mb Downloads

5 tips til dig med et nyt blød­gø­rings­anlæg

 1. Fjern gammel kalk. Det bløde vand fra anlægget fjerner ikke de kalk­af­lej­ringer, som alle­rede har sat sig fast i vaske­ma­skinen, elkedlen, vand­haner m.m. For at opnå det bedste resultat er det derfor en god idé at afkalke. 
 2. Indstil opva­ske­ma­skinen. Din opva­ske­ma­skine skal indstilles til den nye hård­heds­grad, da maskinen doserer salt og afspæn­ding efter hård­heds­grad.
 3. Skru ned for sæben. Brug mindre vaske­middel i vaske­ma­skinen. Læs på ­pakken og doser efter den nye hård­heds­grad. Over­do­se­ring giver ikke renere resultat, men efter­lader sæbe­re­ster i dit tøj.
 4. Spar på rengø­rings­mid­lerne. Brug mindre afkalknings-​​ og rengø­rings­middel, når du gør rent.
 5. Halver forbruget af shampoo. Brug mindre shampoo og sæbe, når du vasker hår, hænder og går i bad. For meget sæbe kan efter­lade fedtede sæbe­re­ster på fliser og i håret. Du bør halvere mængden af shampoo, når dit vand er blød­gjort.
Geld sparen durch weiches Wasser
Geld sparen durch weiches Wasser

Oplever du problemer med dit BWT anlæg?

Oplever du kalkpletter, belægninger i badet eller andre problemer med dit blødgøringsanlæg, så er denne liste god at gennemgå i arbejdet med at lokalisere problemet.

1. Test først vandet efter anlægget

Start med at teste vandet i din vand­hane med test­kittet, som fulgte med anlægget. Er vandet blødt eller ej?

 • Hvis vandet er hårdt, virker anlægget ikke. Tjek anlægget - Se punkt 2 og 3.
 • Hvis vandet er blødt, virker anlægget. Er der tale om belæg­ninger i badet, kan det være sæbe­re­ster. Med blødt vand bør man halvere sit sæbeforbrug, da det ellers vil sætte sig som fedtede rester i hår og på fliser. Er der tale om kalkpletter har du måske glemt at afkalke dine instal­la­tioner, da du fik ­an­lægget instal­leret? Det bløde vand fjerner nemlig ikke gamle kalk­af­lej­ringer.
Køb testsæt
Wasserhärte testen

2. Tjek displayet på anlægget

Tjek som noget af det første displayet på dit blød­gø­rings­anlæg.

 • Hvis displayet viser en fejl­kode skal du kontakte BWT, husk at sørge for at dit anlæg er regi­streret.
 • Hvis displayet viser salta­larm, skal du fylde salt på. Se punkt 3.
Læs mere om produktregistrering
Wasserenthärter im Keller

3. Tjek om der er salt på anlægget

Når du tjekker blød­gø­rings­an­lægget, skal du også se, om der er salt på anlægget.

Der skal som minimum være hele og synlige salt­tab­letter i anlæg­gets beholder. Hvis der ikke er det, skal du fylde anlægget op med salt.

Bestil salt eller tegn et saltabonnement
Perla Tabs

Videoer og instruk­tions­film til BWT Perla

Opstart-produktregistrering-perla-video
Opstart-produktregistrering-perla-video
Video: Opstart og produktregistrering af BWT Perla
Test-justering-video
Test-justering-video
Video: Sådan tester og justerer du hårdhedsgraden på et BWT Perla blødgøringsanlæg
AQA-stop-liter-video
AQA-stop-liter-video
Video: Sådan indstiller du BWT AQA Stop Liter i BWT Perla (Indbygget vandalarm)
aqa-guard-video
aqa-guard-video
Video: Sådan tilkobler du BWT AQA Guard Wireless Sensor (Vandalarm)

Nem vedli­ge­hol­delse og feri­e­til­stand med BWT Perla

Der er mange grunde til, at blød­gø­rings­an­lægget BWT Perla bugner af ekstra sikkerhed og en høj hygiejne. Vi har samlet nogle af de vigtigste elementer, der gør at anlægget giver dig en maksimal sikkerhed og hygiejne.
Ioclean-video
Ioclean-video
Video: Sådan vedligeholder du dit BWT Perla blødgøringsanlæg med IoClean rensetablet
ferietilstand-perla-video
ferietilstand-perla-video
Video: Sådan aktiverer du ferietilstand på et BWT Perla blødgøringsanlæg

Fordele med BWT Perla

1. Høj hygiejne med ny rense­tablet

For det første, har vi udviklet en helt ny rensetablet kun til BWT PERLA-serien.

Rensetabletten, IOCLEAN, skal bruges fast hvert halve år til at rense anlægget for at sikre en høj hygiejne, en sund drift og lang levetid af dit BWT PERLA blødgøringsanlæg.

IOCLEAN er en del af den rutinemæssige vedligeholdelse, hvilket betyder at du kun skal sørge for en større gennemgang af anlægget hvert andet år. Din BWT-app og anlæggets display vil automatisk påminde dig, når det er tid til en IOCLEAN tablet.

Læs mere om IOCLEAN
IoClean

2. Ny konstruk­tion holder snavs væk

BWT PERLA er lavet i et moderne design, hvor konstruktionen er helt lukket i forhold til modellerne, BWT AQA life og basic.

Den lukkede konstruktion sørger for, at snavsen holder sig væk fra selve "maskinen" og den indvendige saltbeholder. Det efterlader altså både dit BWT anlæg og dit drikkevand rent og sikkert døgnet rundt.

Bestil et tilbud
Perla Tabs

3. De andre intelligente fordele

BWT PERLA er også intelligent. For at opretholde en høj standard i dit drikkevand foretager anlægget et automatisk skyl minimum en gang i døgnet. Det konstante vandflow sikrer at der ikke vil være stillestående vand i anlægget og at du er sikret den højeste vandkvalitet altid.

Du får også besked via din BWT-app, hvis der er fejl på anlæggets komponenter. Anlægget kører nemlig med en "autocheck-funktion", der gennemgår anlæggets mange komponenter for fejlregistrering. På den måde er du altid opdateret med driften af dit BWT anlæg og du kan hurtigt udbedre fejlen, hvis uheldet skulle være ude.

Ønsker du et tilbud på et BWT anlæg?
Perlwasser Haus

Alle vores blødgøringsanlæg er selvfølgelig drikkevandsgodkendte med en DVGW-certificering, så de lever op til de høje krav, der stilles til produkter med kontakt til dit drikkevand.

Videoer og guides til AQA basic og AQA life

Sådan vedli­ge­holdes AQA life og AQA basic blød­gø­rings­anlæg

Et blød­gø­rings­anlæg passer i høj grad sig selv. Der er dog et par ting, som du bør tjekke løbende, hvis du vil være sikker på, at dit blød­gø­rings­anlæg yder opti­malt.

 

Vandet fra dit vand­værk passerer gennem blød­gø­rings­an­lægget og fjerner kalken, så du opnår alle forde­lene ved blød­gjort vand i hanerne. Når anlægget ikke længere kan optage mere kalk, starter det en auto­ma­tisk rege­ne­ra­tions­proces, hvor anlægget renses med en mild salt­op­løs­ning. Det er derfor afgø­rende, at der altid er salt på anlægget.

Påfyld salttabletter på AQA basic og AQA life

Vi anbe­faler, at du bruger føde­va­re­god­kendte* Sani­tabs salt­tab­letter til dit BWT AQA life eller basic anlæg, da de er specielt egnet til rege­ne­ra­tion af blød­gø­rings­anlæg. Sani­tabs renser filtret og sikrer høj hygiejne. På AQA Basic fylder du salt på ved at åbne det lille sorte låg og hælde Sani­tabs ned i salt­karret med vand. På AQA Life løfter de det øverste af den blå kappe af og hælder Sani­tabs ned i salt­karret med vand. Hvor tit du skal påfylde salt afhænger af dit vand­for­brug, men vi anbe­faler, at du tjekker salt­standen hver 4. uge. Det er vigtigt, at der hele tiden er synlige salt­tab­letter i vandet. Der må gerne påfyldes salt helt op til kantet over vand­spejlet.
sanitabs
sanitabs
Sådan påfylder du salt på AQA life og AQA basic

Indbygget salta­larm i AQA basic og AQA life

En indbygget salta­larm i anlæg­gene betyder også, at displayet på dit blød­gø­rings­anlæg vil indi­kere, når anlægget er løbet helt tør for salt. AQA Life afgiver lydsignal og displayet skifter farve til rød, når der er salt­mangel, mens AQA Basic blot skriver ’salt’ i displayet. Du fjerner alarmen ved at trykke ’OK’. Vi anbe­faler, at du tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.
Glemmer du at fylde salt på, vil blød­gø­rings­an­lægget ikke længere levere blødt vand. I stedet vil du få hårdt vand i boligen. Hvis dit anlæg kun når at rege­ne­rere et par gange uden salt, skal du blot skynde dig at fylde salt på, og anlægget vil igen levere blødt vand. Du kan evt. ringe til vores konsu­lenter på telefon 43 60 05 00, hvis du ønsker en tele­fo­nisk guide til salt­på­fyld­ning. Hvis dit anlæg over længere tid eller over flere rege­ne­ra­tioner har manglet salt, vil det skade anlægget, og konse­kvensen kan være, at anlægget går i stykker.

 

Få salt leveret til hoved­døren

Du kan bestille salt i en abon­ne­ments­ord­ning, hvor saltet auto­ma­tisk leveres til din hoveddør og du sparer fragten. Abon­ne­ment kan oprettes på www.shop.bwt.dk – her kan du også beregne hvor meget salt du skal bruge i forhold til dit vand­for­brug.

 

*DS/EN 973, type A

Test og juste­ring af hård­heds­grad på AQA basic og AQA life

 

BWT’s blød­gø­rings­anlæg kan i prin­cippet levere og indstilles til at levere vand med 0 hård­heds­grader, men vi anbe­faler at anlægget indstilles til 6 hård­heds­grader af flere grunde.

For det første kan det være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaske­ma­skinen ved meget blødt vand. Hvis du har gamle jernrør i dit hus, kan der desuden være risiko for tæringer ved mindre end 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand. Meget blødt vand kan også få en flad og kedelig smag pga. det mang­lende mine­ra­lind­hold.

 

Hvis du af den ene eller anden grund ønsker en anden blød­gø­ring, end den din VVS’er har indstillet, så har du selv mulighed for at indstille anlægget.

Du kan købe testsæt her www.shop.bwt.dk

Test-basic
test-basic
Test og justering af hårdhedsgrad - AQA basic
life
life
Test og justering af hårdhedsgrad - AQA life

Rens dit BWT blødgøringsanlæg Dioxal desin­fek­tions­pulver

Det er vigtigt, at du opret­holder en høj hygiejne i dit AQA basic eller AQA life blød­gø­rings­anlæg. Derfor har vi udviklet Dioxal, et desin­fek­tions­pulver, der fjerner både bakte­rier, andre mikro­or­ga­nismer samt biofilm fra ionbyt­ter­massen i dit blød­gø­rings­anlæg.
Vi anbe­faler, at du renser dit AQA basic eller AQA lifer blød­gø­rings­anlæg med Dioxal mindst en gang om året, hvis anlægget har stået stille over længere tid (fx i sommer­huse), hvis anlægget har biofilm i salt­karret eller hvis du oplever en bi-​smag i dit BWT vand.

Du kan købe BWT Dioxal desin­fek­tions­pulver på www.shop.bwt.dk

Sådan bruger du Dioxal

Læs altid brugermanualen grundigt inden brug, så du overholder sikkerhedsinstruktionerne.

 1. Tag låget af saltkarret på dit blødgøringsanlæg og kontrollér om der er vand i bunden af saltkarret. Der skal være vand i bunden af saltkarret, så Dioxal har mulighed for at blive opløst.
 2. Før du tilsætter Dioxal, skal saltet i bunden af saltkarret trækkes til den ene side, så den blå bund bliver synlig. (Benyt de vedlagte handsker til dette)
 3. Nu tilsættes hele indholdet af Dioxal-beholderen i den side, hvor den blå bund er synlig.
 4. Dioxal skal nu absorberes. Dette tager ofte mellem 10-15 minutter.
 5. Når Dioxal er absorberet, skal du starte en regeneration manuelt. For at starte en regenerering, kan du se manualen for dit blødgøringsanlæg eller vores vejledningsvideo.
  OBS: Vær opmærksom på, at lugt af klor eller gullig salt kan forekomme. Dette er helt normalt og vil forsvinde efter noget tid.
 6. Du har nu renset dit blødgøringsanlæg, og kan med fordel påfylde Sanitabs salt.
dioxal
dioxal
Sådan renser du AQA basic med Dioxal
dioxal
dioxal
Sådan renser du AQA life med Dioxal

Fandt du ikke det du søgte?

Her er et par hurtige genveje

Ofte stil­lede spørgsmål

Benyt menuen herunder til at få svar på de spørgsmål, som vores kunder ofte stiller.
Hvis svaret på dit spørgsmål ikke findes herunder, er du velkommen til at kontakte os på e-​mail [email protected] eller telefon +45 43 600 500. Vores tele­foner er åbne mandag til torsdag 08.00 til 16.00 og fredag 08.00 til 15.30.

Spørgsmål og svar om blød­gø­ring og BWT anlæg

Hvad betyder et blød­gø­rings­anlæg for rengø­ringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Et blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres.  Få vores bedste råd til dig, som overvejer blødgøringsanlæg.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Hvad sker der med kalk­af­lej­rin­gerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så du kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenligneligt med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.
Se mere
Spørgsmål og svar om hygiejne og vedligeholdelse af et BWT blødgøringsanlæg

Hvor ofte skal mit BWT Perla anlæg have udført professionel service?

Hvert 2. år anbefaler vi, at dit BWT anlæg serviceres af en BWT-servicetekniker. Har du en Tryghed Premium aftale er dette serviceeftersyn inkluderet i aftalen.

Hvor ofte skal jeg bruge IoClean rensetablet på BWT Perla?

Der skal anvendes IoClean rensetablet hver 6. måned. Anlægget giver besked i display, APP og pr. e-mail.

Kan jeg tegne abonnement på Perla Tabs og IoClean?

Ja, det kan du her: 
Sammensæt et abonnement her

Skal der anvendes Dioxal til BWT Perla?

Der skal anvendes Dioxal 20 hvis anlægget har stået stille i 6 måneder eller ved forurening fx . Følg deltaljeret vejledning i manualen.

Er dit AQA life eller AQA basic blød­gø­rings­anlæg placeret et sted med over 25 gr.?

Vi anbefaler generelt at anlæggene ikke står varmere end 25gr. Dvs. de kan godt stå varmere, men man skal være ekstra påpasselig. Står de varmere end de 25 gr., er det vigtigt at skabe udluftning/cirkulation.

 • Vi anbefaler at bruge Sanitabs, da disse indeholder klor, for at holde en høj hygiejne og undgå biofilm.
 • Vi anbefaler at bruge Dioxalrens 1 gang om året for at holde en høj hygiejne. Gerne oftere når anlægget står varmere.
 • Når anlæggene står varmt, anbefaler vi kun at fylde 1 pose Sanitabs i af gangen – herved kan man som anlægsejer holde øje med driften af anlægget. Evt. krystallisering af salt grundet hurtigere fordampning af vandspejl kan opdages i tide.
 • Ved over 1 uges stilstand anbefaler vi at lave en manuel regeneration.
Weitere laden
Spørgsmål og svar om produkt­re­gi­stre­ring og tryg­heds­af­taler

Hvad er forskellen på BWT servi­ce­af­taler?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Bliv klogere på aftalerne her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­hedsaftale udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg får du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad betyder ubegrænset garanti?

Ubegrænset garanti betyder, at du altid har et anlæg til rådighed. Vurderer BWT serviceteknikeren, at blødgøringsanlægget skal repareres på værksted, så er der mulighed for at låne et reserveanlæg i reparationsperioden. Kræver aktiv tryghedsaftale gennem hele perioden, samt at aftalen tegnes inden for det første år fra installationsdatoen.

Hvad koster et serviceeftersyn, hvis jeg ikke har tegnet en tryghedsaftale?

Vælger du ikke at tegne en tryghedsaftale, er du stadig velkommen til at bestille et serviceeftersyn af dit BWT anlæg. Du vil blive fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn, prisen afhænger af anlægstype og standen på anlægget. Bestil servicebesøg her.

Hvad omfatter et fast serviceeftersyn hvert 2. år?

Det faste serviceeftersyn hvert andet år foretages af en BWT servicetekniker og omfatter: kontrol af korrekt installation af anlæg og lækagetjek, desinfektion og kontrol af alle hydrauliske komponenter, kontrol af alle elektriske og mekaniske dele, kontrol af målefunktion for saltniveau, udskiftning af nedslidte dele, udskiftning af desinfektionscellen, tjek af sikkerhedsanordninger og afsluttende vandanalyse med korrekt indstilling af anlæg. Bestil en servicetekniker her.

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Hvornår forfalder den første faktura efter gratisperioden for min Tryghed Premium aftale?

Den første faktura falder 2 år efter anlægget er idriftssat. Du vil automatisk blive adviseret via email måneden før din faktura forfalder.

Kan jeg vente med at tegne en tryghedsaftale til der opstår et behov?

Har du ikke tegnet en tryghedsaftale på tidspunktet for, at der ske en fejl og som ikke er dækket af reklamationsretten eller som opstår efter de første 2 år, så vil du bliver fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn. Ønsker du samtidigt at tegne en tryghedsaftale, så vil den blive modregnet på fakturaen og du vil fremadrettet være dækket.

Hvordan ændrer jeg mit abon­ne­ment?

Du kan med 30 dages varsel ændre dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Jeg har allerede en tryghedsaftale, som jeg betaler for

Hvis du har tegnet en tryghedsaftale, som du betaler for, og dit anlæg er under to år, kan du få din aftale konverteret til en gratis tryghedsaftale ved at henvende dig på tlf. +45 43 600 500.

Hvordan opsiger jeg min tryghedsaftale?

 

Du kan til enhver tid opsige din tryghedsaftale med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige din aftale ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.
Se mere
Spørgsmål og svar om vandalarmer

Hvilken forbindelse/teknologi anvender AQA Guard Wireless sensor?

AQA Guard Wireless sensor anvender Enocean teknologi.

Hvor lang tid går der fra AQA Guard Wireless sensor kommer i kontakt med vand til at anlægget lukker for vandet?

AQA Guard Wireless sensor udløses efter ca. 3-4 min. og lukker derefter for vandet

Hvornår kan AQA Guard Wireless sensor bruges igen, efter den har været udløst (i kontakt med vand)

AQA Guard Wireless sensor skal tørre nok til at de små skiver på bagsiden ikke længere trykker på den røde udløser.

Hvor mange gange kan AQA Guard Wireless sensor genbruges?

AQA Guard Wireless sensor kan genbruges ca. 5 gange.

Hvor lang er rækkevidden på AQA Guard Wireless sensor?

AQA Guard Wireless sensor kan række ca. 10-20 meter. Vi anbefaler at man tester signalet.
Weitere laden

Gå på opda­gelse i et univers af kalkfrie fordele

Mangler du nemme tips til rengø­ringen? Higer du efter effek­tive råd til en kalkfri hverdag uden besvær? Eller er du blot på jagt efter over­ra­skende viden om BWT vand, kalk og alle forde­lene? Gå ikke glip af vores bedste artikler, hvor du er garan­teret viden, tips og tricks til dig og din hverdag.

Visit your local website

Stay on this website