Bestil salt til dit blødgøringsanlæg

saltabonnement saltabonnement

Bestil salt til dit blødgøringsanlæg online - så nemt er det

Et blød­gø­rings­anlæg kræver påfyld­ning af salt for at kunne optage og fjerne kalk. Du kan gøre din hverdag lettere ved at tegne et salta­bon­ne­ment alle­rede i dag. Med et salta­bon­ne­ment slipper du for at skulle huske på at bestille salt i tide, og deru­d­over sparer du fragten.

Salten bliver leveret direkte til din dør i faste inter­valler beregnet ud fra forbrug. Du kan i øvrigt altid ændre dine salt­le­ve­rings­in­ter­valler på vores hjem­meside eller i din BWT app.

 

Perla tabs til et BWT PERLA blød­gø­rings­anlæg

Har du et BWT PERLA anlæg skal du bruge Perla Tabs, der er specielt udviklet til anlægget. Der medfølger også en IOCLEAN rengø­rings­tablet, der skal bruges til et ruti­ne­mæs­sigt vedli­ge­hold af anlægget hver 6. måned.

Sani­tabs til BWT AQA life og basic blød­gø­rings­anlæg

Sani­tabs renser og desin­fi­cerer salt­be­hol­deren, hvilket sikrer en optimal hygiejne i dit blød­gø­rings­anlæg. Du kan i øvrigt tilkøbe desin­fek­tions­midlet Dioxal, som vi anbe­faler at du bruger mindst 1 gang om året for at opret­holde en høj kvalitet og sikkerhed i dit anlæg.

Hvilken type salt skal du bruge?

Hvilken type salt du skal anvende afhænger af hvilket blød­gø­rings­anlæg du har.

Fandt du ikke det du søgte?

Her er et par hurtige genveje

Ofte stil­lede spørgsmål

Hvad gør jeg med mit abon­ne­ment, hvis jeg skifter adresse?

Du logger blot ind på din konto på shop.bwt.dk og ændrer din adresse under din profil.

Hvordan ændrer jeg datoen for min næste salt­le­ve­ring?

Du kan ændre datoen for din næste levering ved at logge ind på din konto på shop.bwt.dk. Du kan ændre datoen for den næste levering eller alternativt ændre dit faste leveringsinterval på abonnementet.

Hvad er bindings­pe­ri­oden på et salta­bon­ne­ment?

Du kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementsaftalen med 30 dages varsel. Du kan opsige dit abonnement online ved at logge ind på din konto på shop.bwt.dk.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk dit vand­for­brug og rege­nerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, giver det en melding i display eller på din BWT app. Vi anbe­faler, at du selv tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.

Du kan beregne dit salt­for­brug, i opret­telsen af et abon­ne­ment her.

Kan jeg få leveret salt­tab­letter?

Ja, du kan tegne et abon­ne­ment, så du auto­ma­tisk får leveret salttabletter direkte til din dør. Du kan tegne abon­ne­ment og beregne dit salt­for­brug her.
Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website