I Danmark bekæmper vi primært legionellabakterien i det varme vand med en konstant høj vandtemperatur. Det medfører et højt energiforbrug på grund af øget varmetab. Et samarbejde mellem BWT og Danish Clean Water (DCW) skal mindske energiforbruget og risikoen for legionellasmitte!
.

I Danmark undgår man primært legionella i det varme vand ved at holde en høj vandtemperatur. Dette medfører et unødigt højt energiforbrug uden helt at løse problemet med legionella og andre bakterier i vandet. I Danmark smittes et stigende antal mennesker med legionella, der især rammer ældre og svækkede personer. I 2014 og 2015 er der påvist 150-200 årlige tilfælde af legionella smittede i Danmark, oplyser Statens Serum Institut.

Danish Clean Water i Sønderborg har udviklet deres NEUTHOX-teknologi, hvor man med en simpel proces med salt, vand og elektricitet helt kan fjerne biofilm og bakterier fra rør og vandssystemet i øvrigt. Teknologien gør det muligt at sænke temperaturen på det varme vand, hvilket giver en reduktion af energiforbruget på op til 15%.

- Det er oplagt at benytte teknologien i kommunale institutioner som ældrecentre, svømmehaller, skoler og daginstitutioner, større boligejendomme, hoteller og virksomheder indenfor fødevareproduktion samt i landbruget. Når man ikke længere skal tage hensyn til legionella og andre bakterier i vandet, kan man sænke temperaturen på det varme vand til 45 grader. Det giver store energibesparelser, siger direktør Lars Bendixen fra DCW, og han fortsætter:

- DCW har bl.a. med stor succes hjulpet Mølleparkens Plejecenter i Sønderborg med bekæmpelse af legionella. Samtidig med vi beskytter beboerne mod legionella, har vi sænket varmeforbruget drastisk. Plejecenteret sparer kr. 18.000 om året, svarende til 6 ton CO2. Undersøgelser har vist, at der i kontorbygninger er et spild på op til 90% på energiforbruget i det varme brugsvandssystem. I kontorbygninger er der ofte et stort energispild i forbindelse med at sikre, at der er varmt brugsvand ved håndvasken. Forbruget af varmt brugsvand er ofte relativt lille, og derfor bruges der megen overflødig energi på døgnet rundt blot at holde vandet varmt.

Mulighed for energitilskud

BWT og DCW samarbejder med Dansk Energirådgivning, og man forventer, at kunder vil kunne opnå tilskud svarende til op mod 20% af investeringen i denne energibesparelse. Energibesparelsen vil også medføre en reduktion af CO2-udledningen.

- Vi ser frem til samarbejdet med BWT i Danmark. BWT har en stor landsdækkende salgs- og serviceorganisation, der i forvejen servicerer egne installationer hos de relevante kundesegmenter. Det vil hjælpe os med at udnytte det store markedspotentiale, som vi mener NEUTHOX-teknologien har i Danmark. Med BWT's hjælp kan vi fokusere vores egen indsats på eksportmarkederne, fremhæver Lars Bendixen.

DCW's anlæg vil i Danmark blive markedsført eksklusivt under BWT’s brand og som en integreret del af BWT’s produktportefølje. Anlægget vil blive markedsført under navnet BWT SafeShower.

- Vores 60 servicebiler med kompetente teknikere, vores rådgivere og sælgere besøger de relevante kundesegmenter for dette produkt dagligt. Vi kender dette marked og ser store muligheder i det. Med NEUTHOX-teknologien kan man helt undgå problemer med legionella og samtidig reducere energiforbruget og spare penge. For virksomheder, institutioner og boligforeninger vil vi kunne præsentere en solid investeringscase med denne løsning, slutter adm. direktør Henrik Forslund fra BWT.

 

Kort om DCW

DCW (Danish Clean Water) er en innovativ ingeniørvirksomhed med base i Sønderborg. DCW har siden 2008 fremstillet desinfektionssystemer til forsyning, fødevareproduktion og industri til bekæmpelse af bakterier og biofilm i vandforsyninger. Besøg DCW's hjemmeside: http://www.danishcleanwater.dk/

Bekæmp legionella med desinfektionsanlæg

BWT safes­hower anlægget bekæmper legio­nella kun med salt, vand og strøm. Det betyder økono­misk drift og sikkert miljø for drifts­per­so­nale og omgi­vel­serne. Velegnet til syge­huse, svømme- og sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem mm.

Læs mere om bekæm­pelse af legio­nella

Fakta om legionella

Der findes mere end 40 forskel­lige typer af legionella-​bakterier, og mere end 60 sero­lo­giske under­grupper er blevet iden­ti­fi­ceret til dags dato. Legio­nella pneumop­hila sero­type 1 er mest farlig for menne­sker og står for langt de fleste infek­tioner.

 

Legio­nella kan give to sygdomme:

Legio­nær­sygdom er en alvorlig lunge­be­tæn­delse, som påvirker lever, nyre og nerve­sy­stem. Døde­lig­heden er på 20 % ved tidlig behand­ling. Uden medi­cinsk behand­ling stiger døde­lig­heden til 80 %

Pontiac feber har influ­en­za­lig­nende symp­tomer, der går over af sig selv efter nogle dage og kræver ikke hospi­tal­s­ind­læg­gelse

 

Hvem er i smit­te­fare?
Dybest set kan alle blive smittet med legio­nella, men følgende grupper har højere risiko for at blive smittet er stres­s­ramte, ældre personer og personer med dårligt immun­for­svar.

Læs mere på Statens Serum Institut.

Visit your local website

Stay on this website