Vandkøler og tappetårn gør hverdagen lettere for Restaurant Goldfinch

Goldfinch-serverer-filtreret-vand-fra-vandkoler
Goldfinch-serverer-filtreret-BWT-vand-fra-vandkoler

Restau­rant Gold­finch, en nystartet restau­rant der ligger ved Kongens Nytorv midt i hjertet af Køben­havn. En loka­tion helt i top, og det samme skal restau­ran­tens mad, drik­ke­vand, service og indret­ning også være. 

.

Vil ikke købe vand på plast­fla­sker

Fanny Klintø er assi­ste­rende restau­rant­chef på Restau­rant Gold­finch, ved Kongens Nytorv midt i hjertet af Køben­havn. Restau­ran­tens place­ring er helt i top, og det samme er dens mad, service og indret­ning.

Drik­ke­vandet de serverer skal også være af god kvalitet, og derfor gjorde Fanny Klintø og hendes kolleger sig grun­dige over­vej­elser forud for åbningen:

BWT-Vandkoler-letter-hverdagen-for-goldfinch
Restaurant-Goldfinch-far-vandkoler-fra-BWT
Det var vigtigt for os fra start at have noget ordentligt vand
fortæller hun og fort­sætter:
Vi havde ikke inter­esse i at købe vand på flaske, da det ikke er særligt hold­bart og bære­dyg­tigt, så derfor valgte vi at gå med BWT, som gør, at vi kan filtrere vores eget vand.
Det er virkelig smart!

Gold­finch sparer penge og tid

Anlægget fra BWT er ikke kun en fornuftig inve­ste­ring, der sparer restau­ranten tid og penge i forhold til indkøb og hånd­te­ring af massevis af flasker, samtidig med at fravalget af plastik­fla­sker er godt for miljøet. Med vand­køler og tappetårn bliver medar­bej­dernes arbejdsdag også lettere.

Med vand­køler og tappetårn kan restau­ran­tens ansatte nemlig hurtigt og nemt skænke vand, både i glas og kander, der kan fyldes auto­ma­tisk med få tryk. Det er let og hurtigt og med Fannys ord ”virkelig smart”.

Bruger BWT anlægget hele dagen

Der er selv­føl­gelig en stor fordel at kunne servere frisk, klart og koldt vand for sine gæster. Men BWT anlægget har flere fordele for Restau­rant Gold­finch, forklarer Fanny Klintø:

Vi bruger BWT-​anlæg­gets vand igennem hele dagen. Vi bruger det både til vores perso­na­le­kaffe – det er lækkert! – til madlav­ning, og så bruger vi det til vores bar, så vi får et mere elegant og rent udtryk i hele menuen”.

Person­ligt har hun også god nytte af restau­ran­tens vand­køler:

Det første jeg gør, når jeg kommer på arbejde, det er at tage en kop kaffe eller et glas vand.

En KLAR anbe­fa­ling

Letter hver­dagen
Fannys besked til andre restau­ra­tører er da også klar, når det kommer til, om man skal inve­stere i vand­køler og tappetårn:

Vi valgte at bruge BWT, fordi det er mega let at anvende, det er let at bruge, der er let at komme i kontakt med udbyder, det er let at få sat op – det tager en efter­middag, og så kører det”, lyder hendes konklu­sion.

Du finder BWT anlægget her

Har du brug for at vide mere om denne vandbarløsning, så er vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os her! 

BWT x HORECA – vi er flere steder i bran­chen ...

Visit your local website

Stay on this website